ARP: zliberalizujemy politykę zabezpieczeń dla firm ubiegających się o pożyczki

PAP
opublikowano: 13-07-2021, 12:32

ARP zobowiązuje się do obniżenia wymaganych zabezpieczeń od firm ubiegających się o pożyczki. To skutek umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) - poinformowała we wtorek agencja. Z finansowania na preferencyjnych warunkach będą mogły skorzystać przedsiębiorcy wychodzący z pandemii.

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

"ARP jest pierwszą niebankową instytucją finansową, która wdraża na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców" - czytamy.

Cezariusz Lesisz, prezes ARP
Cezariusz Lesisz, prezes ARP
Fot. Materiały prasowe

"Cały czas rozbudowujemy ofertę skierowaną do przedsiębiorstw. Dzisiaj ARP S.A. oferuje pożyczki na inwestycje, realizację kontraktów czy też na restrukturyzację. Te pieniądze trafiają do firm i pracują na rzecz całej polskiej gospodarki. Ale nie zawsze przedsiębiorcy są w stanie uzyskać takie zabezpieczenia dla finansowania, żeby pozyskać pożyczkę" - powiedział cytowany w informacji prezes ARP Cezariusz Lesisz. Zaznaczył, że gwarancja portfelowa EFG umożliwi ARP rozszerzenie obecnie prowadzonej akcji pożyczkowej.

Przypomniano, że jednym ze stosowanych kryteriów przy udzielaniu pożyczki jest wymóg pokrycia minimum 120 proc. kwoty pożyczki materialnymi zabezpieczeniami (hipoteka, zastaw rejestrowy na środkach trwałych). W wielu przypadkach przedsiębiorcy, których głównym składnikiem majątku są aktywa obrotowe, nie posiadają aktywów rzeczowych wystarczających do zabezpieczenia pożyczki ARP. Często też - jak wskazano w informacji - aktywa te stanowią już zabezpieczenie długu bankowego.

"Instrumenty gwarancyjne stworzone przez EFG są odpowiedzią na negatywne skutki COVID-19 dla przedsiębiorstw oraz mają stanowić zachętę dla instytucji finansowych, takich jak ARP, do utrzymania finansowania sektora przedsiębiorstw pomimo trwającej epidemii COVID-19 i w okresie bezpośrednio po jej ustaniu. Dzięki gwarancjom EFG instytucje finansowe są skłonne do akceptacji podwyższonego ryzyka finansowania i udzielania instrumentów wspierających płynność" - wskazał wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Dodał, że to kolejny instrument, który pomoże polskiej gospodarce wejść znów na szybką ścieżkę rozwoju.

Jak zaznaczono, w odniesieniu do każdej transakcji ARP S.A. nie będzie żądała od przedsiębiorcy zabezpieczenia przekraczającego 50 proc. pierwotnej kwoty kapitału danej transakcji, co stanowi podstawowy element "transferu korzyści” (Transfer of Benefit) brany pod uwagę przez EFG przy udzielaniu ARP zgody na wskazany poziom gwarancji. Napisano, że "transfer korzyści" jest obliczany i realizowany w momencie zawarcia transakcji z przedsiębiorcą. Łączne oprocentowanie transakcji objętej gwarancją po uwzględnieniu opłaty gwarancyjnej nie będzie wyższe niż łączne oprocentowanie takiej transakcji, gdyby nie była ona objęta gwarancją.

"Od pomysłu do zawarcia umowy minęło sześć tygodni, w trakcie których w ramach kompleksowego procesu due diligence (prowadzonego w realiach pandemicznych) potwierdzone zostały pozytywnie metodyka oceny ryzyka, jakość portfela dłużnego i wysokie kompetencje kadry analitycznej" – mówił dyrektor zarządzający w ARP Konrad Trzonkowski.

Wskazał, że jest to kolejny projekt Agencji wychodzący poza standardy tradycyjnych rozwiązań funkcjonujących w komercyjnym systemie finansowym. "ARP S.A. jako pierwsza niebankowa instytucja wdraża operacyjnie gwarancję EFG, wzmacniając tym samym potencjał szerokiej oferty pożyczkowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, przy jednoczesnej liberalizacji funkcjonującej dotychczas polityki zabezpieczeń. W założeniu nastąpi istotne ograniczenie poziomu ryzyka portfela pożyczkowego, tym samym zwiększy się dostępność oferowanego finansowania inwestycyjnego i obrotowego" - dodał.

Wskazano, że oferta zabezpieczenia pożyczek powstała przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. ARP S.A. wykorzystała możliwość stworzoną przez polski rząd w wyniku przystąpienia Polski do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Napisano, że objęcie transakcji gwarancją portfelową EFG będzie pomocą publiczną na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w odpowiedzi na COVID-19 z 14 grudnia 2020 r.

Łączna kwota wsparcia finansowego stanowiącego pomoc publiczną udzielonego w ramach EFG nie może przekroczyć odpowiednio: 100 tys. euro na przedsiębiorstwo – w przypadku prowadzenia działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych; 120 tys. euro na przedsiębiorstwo – w przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalności w innych niż wskazanych powyżej sektorach.

Wskazano, że transakcje, które pokryte będą gwarancją w wysokości 70 proc. kwoty udzielonego finansowania, obejmują głównie pożyczki tarczowe, ale również pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ze wsparcia EFG wyłączone są podmioty duże. Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do siedmiu lat, okres karencji do 15 miesięcy. Zaznaczono, że gwarancją nie są objęte pożyczki powyżej 10 mln zł. Oznacza to, że do portfela mogą zostać włączone wszystkie pożyczki udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz pożyczki standardowe do wskazanej kwoty.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane