Artur Zawisza: Są trudności, ale mamy osiągnięcia

(Paweł Kubisiak)
opublikowano: 22-05-2006, 09:37

Dzięki propozycjom programu gospodarczego wygraliśmy wybory. Niektóre są łatwe, a inne trudne. Większość jest realizowana, a niektóre modyfikowane.

Dzięki propozycjom programu gospodarczego wygraliśmy wybory. Niektóre są łatwe, a inne trudne. Większość jest realizowana, a niektóre modyfikowane.

Prawo i Sprawiedliwość zawsze głosiło, że rozwój jest pochodną zatrudnienia, a nie zatrudnienie — rozwoju. Dlatego też wyborczy program gospodarczy nosił tytuł „Rozwój przez zatrudnienie”. Szkicował docelowe rozwiązanie w postaci dwóch stawek podatkowych — wysokości 18 i 32 procent. W obecnych planach rządu zachowana jest ta docelowa perspektywa i należy o nią pytać pod koniec tej kadencji Sejmu. Jednocześnie głośne były propozycje ulgi w CIT na tworzenie nowych miejsc pracy oraz dwuletniego zwolnienia z uiszczania części składek na ZUS.

Autorskie propozycje prof. Gilowskiej koncentrują się natomiast na rozbiciu klina podatkowego poprzez trwałe obniżenie składki rentowej i składki chorobowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Wydaje się, że propozycje minister finansów sięgają systemowo głębiej. Przede wszystkim zaś nie mają tymczasowego charakteru, a więc pod wieloma względami są krokiem naprzód.

Podatki — temat aktualny

Jedno z kluczowych haseł PiS dotyczyło ulgi prorodzinnej jako nowego instrumentu polityki gospodarczej państwa. Ta propozycja pozostaje aktualna i powinna być znakiem rozpoznawczym obecnego rządu. Jedyna kontrowersja związana ze skalą finansową tej ulgi wywodzi się z podjętej wbrew PiS decyzji Sejmu o podwójnym becikowym. Całkowicie aktualne pozostaje też utrzymanie preferencyjnych stawek VAT na grupę wrażliwych artykułów pierwszej potrzeby i oczywiście niepodnoszenie stawki podstawowej. Kłopotliwa natomiast okazała się likwidacja tzw. podatku Belki, choć nigdy nie wycofano się z tego postulatu.

Ciągle jeszcze przed nami uproszczenie systemu podatkowego. Zmiany potrzebne zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w ordynacji podatkowej czekają wciąż na odpowiednie potraktowanie.

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły się prace nad tematem budżetu zadaniowego w ramach szerszego horyzontu planowania budżetowego. Docenić trzeba determinację rządu w sprawie wysokości deficytu budżetowego na nieprzekraczalnym poziomie 30 mld złotych. Zasada ta wpisana została do umowy koalicyjnej, co będzie dyscyplinować wszystkich uczestników większości parlamentarnej. Budżet nawiązywać ma do kryteriów konwergencji i podlegać ocenie organów unijnych, choć ma to tylko pośredni związek z zagadnieniem wspólnej waluty. Wyborcza deklaracja „nie od razu do strefy euro” jest aktualna i zamraża to zagadnienie aż do końca kadencji parlamentu.

Co z tanim państwem?

W pewnym zawieszeniu jest program Tanie i Sprawne Państwo. Dokonano do tej pory likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, niektórych delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa oraz rozbudowanej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednak pełna likwidacja niepotrzebnych agencji, funduszy i urzędów stanęła tymczasem w miejscu ze względu na ponowną całościową ocenę zasobów i potrzeb administracji państwowej.

Dotrzymane zostały zapowiedzi nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rządowy projekt zmian poszerza zakres swobody i odpowiada na wiele postulatów przedsiębiorców. Potrzeba jednak jeszcze dynamizującej proces inwestycyjny nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego.

Otwarcie na inwestycje

Realizacja programu Inwestycje dla Rozwoju wymaga proinwestycyjnego otwarcia o charakterze legislacyjnym i administracyjnym. Jego elementem powinny być przedsięwzięcia pilotażowe w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pełne uruchomienie Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Dużym osiągnięciem jest gruntowna i daleko idąca nowelizacja prawa zamówień publicznych. Wszczęte zostały prace udrażniające proces pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Jeszcze ważniejsza jest pod tym względem planowana ustawa o zasadach rozwoju regionalnego. Udało się także skłonić Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do stosowania prostszych i łagodniejszych procedur dla przedsiębiorców.

Prawo i banki

W kampanii wyborczej obiecywane było wzmocnienie i ulepszenie sądownictwa gospodarczego. Obecne propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości są nawet odważniejsze niż zapowiedzi. Ich realizacja doprowadzi między innymi do sprawniejszego dochodzenia należności. Pod tym kątem trzeba patrzeć też na proces otwierania zawodów prawniczych, co prowadzi do zdrowej konkurencji na poszczególnych rynkach zawodowych.

Nie można natomiast realizować postulatu likwidacji Rady Polityki Pieniężnej bez kompleksowej zmiany konstytucyjnej. W ramach prac parlamentarnych omawiana jest umiarkowana zmiana ustawy o Narodowym Banku Polskim. Powołanie bankowej komisji śledczej pozwoli zaś wychwycić zaniechania i przewinienia władz publicznych, które dopuściły do nadmiernej koncentracji rynku bankowego i zawyżenia cen usług dla klientów banków.

Do 2009 roku...

Twardym orzechem do zgryzienia jest realizacja programu mieszkaniowego. Był on zarysowywany w ośmioletniej perspektywie, ale i ta napotyka trudności. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o dopłatach do kredytów mieszkaniowych oraz nad nowelizacją ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych. Oba jednak obszary są bardzo delikatne i praca nad nimi wymaga wiele wysiłku.

Prawo i Sprawiedliwość przywiązane jest do swoich kluczowych propozycji w zakresie programu gospodarczego. Dzięki nim wygrało wybory i chce je realizować. Niektóre są łatwe, a inne trudne. Większość jest realizowana, a niektóre modyfikowane. W 2009 roku przyjdzie czas zdania sprawy i rozliczenia. Tymczasem pracujemy.

Artur Zawisza , poseł PiS, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Paweł Kubisiak)

Polecane