Audyt i kontrola jakości bez podatku u źródła

opublikowano: 05-02-2019, 22:00

EWELINA BUSZKOWSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

PAWEŁ KEMPA, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają w szczególności należności wypłacane nierezydentom z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Organy podatkowe wskazują, że o zakwalifikowaniu do „świadczeń o podobnym charakterze” powinien przesądzać test, czy w danym przypadku elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w przepisie przeważają nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń, które nie są w nim wymienione. Jeżeli ten warunek jest spełniony, mamy do czynienia ze świadczeniem „o podobnym charakterze” do wymienionego w ustawie.

Jednym ze świadczeń niewymienionych w ustawie o CIT są usługi świadczone przez zagranicznych audytorów. Organy podatkowe konsekwentnie twierdzą, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce. Stanowisko to zostało po raz kolejny potwierdzone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 stycznia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.533.2018.2.BM). Sprawa dotyczyła spółki obciążanej przez zagranicznych audytorów fakturami za audyt jakościowy w niej i wizyty inspekcyjne, wydanie certyfikatów i podobnych dokumentów oraz koszty zakwaterowania. Spółka zapytała we wniosku o interpretację, czy wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że należności wypłacane audytorom spółki nie tylko nie zostały wprost wymienione jako podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, ale też nie można uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. W konsekwencji należności wypłacane przez spółkę nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i spółka nie musi pozyskiwać certyfikatu rezydencji od zagranicznych audytorów, aby zgodnie z przepisami prawa zaniechać poboru podatku u źródła.

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie, z uwzględnieniem treści umowy zawartej przez strony i sposobu jej wykonania. W niektórych interpretacjach dotyczących usług innych niż audytorskie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej szeroko interpretuje pojęcie świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń wymienionych w ustawie. Jako przykład można przywołać interpretację z 15 października 2018 r., sygn. 0111-KDIB1- 3.4010.409.2018.1.BM, w której do usług podobnych do doradczych zostały zaliczone „usługi ofertowania sprzedaży” i „usługi rozwoju technicznego”. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu