Anna Bełcik
Anna Bełcik
Obserwuj w MójPB:
W redakcji Pulsu Biznesu od 2011 r. W pracy koncentruję się m.in. na sektorze private equity i venture capital, innowacyjnych przedsięwzięciach biznesowych, włączając w to aktywność start-upów. W polu zainteresowań także nowe technologie, własność intelektualna, e-commerce. W latach 2014-19 redaktor prowadząca Puls Innowacji. W 2021 r. zostałam uznana dziennikarką roku (nagroda XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej), a w 2013 r. laureatką głównej nagrody Urzędu Patentowego RP przyznanej za cykl artykułów dotyczących ochrony własności intelektualnej. A prywatnie? Latem można mnie spotkać np. na ścieżce rowerowej, zimą – chętnie przeniosłabym się do ciepłych krajów.