Barbara Warpechowska
Pisze do sekcji Przemysł i Ekologia.