Bartek Godusławski
Bartek Godusławski
W „Pulsie Biznesu” od 2015 r. Piszę o finansach publicznych, polityce pieniężnej oraz szeroko pojętej gospodarce, szczególnie w miejscach, gdzie styka się ona z polityką. Wcześniej przez 7 lat szkoliłem swój warsztat dziennikarski w PAP, sprawdzając, jak słowa rządzących wpływają na złotego i obligacje oraz analizując kluczowe wskaźniki makroekonomiczne. W czasie wolnym staram się nie robić tego, co robię w pracy.