Dawid Tokarz
Dawid Tokarz
Obserwuj w MójPB:
W „PB” pracuję od 2000 r., zajmuję się głównie tzw. dziennikarstwem śledczym (opisuję nieprawidłowości na rynku kapitałowym, na styku biznesu i polityki itp.) Jestem laureatem takich nagród jak: Konkurs im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych ”; Konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – nagroda „Watergate” w kategorii „Dziennikarstwo śledcze”; Konkurs Grand Press – nominacja w kategorii "news" i "dziennikarstwo śledcze", Konkurs MediaTory – nominacja w kategorii „Detonator”. Jestem mężem jednej żony i tatą dwóch synów. I dobrze mi z tym :)