Joanna Dobosiewicz
Joanna Dobosiewicz
W "Pulsie Biznesu" pracuję od marca 2012 r. Piszę m.in. o nieruchomościach i finansowaniu firm. Po godzinach jestem doktorantką w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW, gdzie czasem prowadzę ćwiczenia z literatury współczesnej oraz najnowszej.