Kamil Pastor
Analityk SpotData. Odpowiedzialny za przygotowanie comiesięcznych raportów SpotData Research, w których opisywane są najważniejsze trendy ekonomiczne na świecie, w kraju oraz w poszczególnych branżach. Wcześniej pracował w think-tanku WISE Europa, gdzie był odpowiedzialny za analizy ilościowe i jakościowe efektywności wykorzystania funduszy unijnych w Polsce oraz modelowanie ekonomiczne. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w analizach ilościowych.