Karolina Guzińska
Karolina Guzińska
W „Pulsie Biznesu” pracuję od 1998 r. Zanim zaczęłam redagować magazyn lifestyle’owy "Business Class", obecnie "PB Weekend", pisałam m.in. o podróżach, zarządzaniu ludźmi, karierze i pracy. Odpowiadam nie tylko za redakcję naszego miesięcznika dla prenumeratorów, ale także za cotygodniowe sekcje tematyczne Lokale i Grunty i Przemysł i Ekologia oraz za dodatki specjalne, m.in. magazyn „100 Kobiet Biznesu”. W weekendy pracuję jako wolontariuszka w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu w Warszawie. Opiekuję się porzuconymi psami i szukam dla nich dobrych domów.