Marek Wierciszewski
Marek Wierciszewski
Jestem w "Pulsie Biznesu" od 2010 r. Piszę o tym, co dzieje się na globalnych rynkach finansowych. Interesuję się inwestycjami i geopolityką, a w wolnym czasie podróżuję po odległych zakątkach globu.