Olaf Osica
Dyrektor ds. badań i rozwoju w SpotData. W latach 2011-2015 był dyrektorem, a obecnie jest przewodniczącym Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Jako menedżer i konsultant pracował przy projektach dla m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Polityki Insight oraz College of Europe w Natolinie. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami analitycznymi i doradztwie strategicznym dla publicznych i prywatnych interesariuszy, a także w prowadzeniu briefingów oraz opracowywaniu materiałów analitycznych dla szczebla zarządczego. Jest doktorem nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, a także był stypendystą departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.