Przemek Barankiewicz
Przemek Barankiewicz
Wieloletni redaktor naczelny pb.pl, dziś redaktor naczelny Bankier.pl oraz Chief Digital Office w Bonnierze. Chartered Financial Analyst. Fan giełdy, polityki i sportu.