Rafał Fabisiak
Rafał Fabisiak
Pracę w „Pulsie Biznesu” rozpocząłem w październiku 2008 roku. Obecnie przygotowuję artykuły do sekcji Puls Samorządu, a także materiały o innowacjach i wynalazkach do magazynu „PB Weekend”.