Sylwester Sacharczuk
Sylwester Sacharczuk
Obserwuj w MójPB:
Artykuły do „Pulsu Biznesu” piszę od stycznia 2006 r. Jako dziennikarz przez wiele lat specjalizowałem się w tematach dotyczących funduszy unijnych i krajowych dotacji dla przedsiębiorców. Oprócz tego zajmowałem się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), klastrów i misji zagranicznych dla firm. Od września 2016 r. jestem kierownikiem sekcji Puls Firmy. Hobby: rock, śpiew i granie na gitarze.