Tomasz Siemieniec
Tomasz Siemieniec
Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu". Z "PB" związany od 1996 r., pracę rozpoczynał jako dziennikarz, potem awansował na redaktora w sekcji news, następnie zastępcę redaktora naczelnego, a w lutym 2009 r. objął obecnie pełnione stanowisko. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.