PAP: Sejm uchwalił ustawę o ustroju rolnym

opublikowano: 11-04-2003, 18:28

Sejm uchwalił w piątek ustawę o ustroju rolnym, wprowadzającą m.in. obowiązek posiadania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej oraz określającą maksymalną wielkość gospodarstwa rodzinnego na 300 ha.

W głosowaniu wzięło udział 360 posłów. Za uchwaleniem ustawy było 359, żaden z posłów nie był przeciwny. Jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Ustawa ma poprawić strukturę gospodarstw rolnych i przeciwdziałać nadmiernemu scalaniu gruntów. W myśl ustawy gospodarstwo rolne to obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną, prawną lub Agencję Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu przysługuje, gdy umowa dzierżawy zawarta była od co najmniej 3 lat. W przypadku braku osoby uprawnionej do pierwokupu uzyskuje je Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa.

Ustawa przewiduje także, że osoba chcąca prowadzić gospodarstwo rolne musi mieć co najmniej zasadnicze wykształcenie rolnicze potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły. Do prowadzenia gospodarstwa będą uprawnione również osoby z 5 letnim, potwierdzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta okresem pracy w gospodarstwie.

Jeśli nabywca będzie kupował ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych i przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci 20 proc. ceny, Agencja będzie mogła rozłożyć pozostałą kwotę na półroczne raty maksymalnie na 15 lat. Ustawa wejdzie w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu.

Sprawa sprzedaży i dzierżawy polskiej ziemi cudzoziemcom budziła, przez ostatnie miesiące wiele kontrowersji. Powstało kilka projektów, dwa poselskie i rządowy, ostatecznie jednak posłom udało się wypracować wspólne rozwiązania regulujące obrót ziemią i uchwalić ustawę przed podpisaniem Traktatu Akcesyjnego.

Zastrzeżenia posłów i ekspertów budził zapis Traktatu, mówiący, że "w żadnym przypadku obywatele państw członkowskich (...) nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych niż w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu".

Posłowie PSL i PiS - powołując się na tak sformułowany zapis - twierdzili, że jeśli ustawa nie zostałaby uchwalona przed podpisaniem Traktatu, to obywatele obecnych państw UE, którzy będą chcieli kupić ziemię rolniczą w Polsce, znajdą się w lepszej sytuacji niż chcący to uczynić polscy obywatele.

Politycy obu partii podkreślali, że w obecnych państwach unijnych od dawna stosowane są takie przepisy dotyczące obrotu ziemią, jak zawarte w projektowanej, wtedy jeszcze, ustawie.

Ich opinie potwierdził także autor ekspertyzy prawnej, sporządzonej na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Waldemar Gontarski. Sugerował on błąd w Traktacie. Według eksperta regulacje uniemożliwią objęcie obywateli państw UE nową ustawą o ustroju rolnym. Sytuację uratowałoby przyjęcie ustawy przed podpisaniem Traktatu, czyli przed 16 kwietnia.

Minister ds. europejskich Danuta Huebner, jako "straszliwe nieporozumienie" określiła zastrzeżenia Gontarskiego. Wyjaśniała że w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej rolnictwa jest tylko zastrzeżenie, że gdyby się okazało, że wspólna polityka rolna przed naszym przystąpieniem do Unii ulegnie zmianie, to będzie ona obowiązywała nowe i stare państwa członkowskie.

Polska, po wielu miesiącach zażartych dyskusji z Piętnastką, wywalczyła okres przejściowy umożliwiający zachowanie ograniczeń przez 12 lat. Zgodnie z kompromisem z marca ubiegłego roku, rolnicy unijni, osobiście uprawiający dzierżawioną ziemię w Polsce, będą mogli ją kupić po siedmiu latach dzierżawy w województwach północnych i zachodnich i po trzech latach w południowych i wschodnich.

Pod naciskiem Holandii Unia skłoniła Polskę do zagwarantowania, że unijni rolnicy, którzy podpisywali umowy dzierżawne jako osoby prawne (spółki), będą mogli je przekształcić w umowy zawierane przez nich jako osoby fizyczne z datą wstecz (podpisania pierwszej umowy). (PAP)

kaw/ skr/ hes/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu