Badania na rynek w nowej odsłonie

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 29-10-2017, 22:00

Fundusze UE: Powrócił jeden z najpopularniejszych instrumentów dotacyjnych dla firm MSP, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. W zdobyciu grantu pomogą im nowe kryteria naboru

Od 5 września mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o granty z działania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój („Badania na rynek”). Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, których celem jest powstanie przełomowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

BĘDZIE ŁATWIEJ: Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, podkreśla, że dotacje w ramach działania 3.2.1 POIR pomogą przedsiębiorcom uruchomić linię produkcyjną dla nowych technologii lub usług. — Wprowadziliśmy ułatwienia dla mikro- i małych firm w tym konkursie — zaznacza wiceminister rozwoju.
Fot. Marek Wiśniewski

— Badania na rynek to dotacje ułatwiające przedsiębiorcom uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub usług i jednocześnie ważne narzędzie polityki innowacyjnej. Starając się poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów, wprowadziliśmy ułatwienia dla mikro- i małych przedsiębiorców — mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła już pierwszą edycję konkursu „Badania na rynek”. Co ciekawe, popyt na granty dla innowatorów prawie czterokrotnie przekroczył możliwości budżetowe konkursu. Do rządowej agencji wpłynęły 154 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1,8 mld zł. Ostatecznie wsparcie w wysokości 528 mln zł otrzymało 45 innowacyjnych projektów z różnych dziedzin gospodarki. Aż 31 przedsięwzięć zrealizują średnie przedsiębiorstwa, 11 — małe firmy, a trzy — najmniejsze spółki. Najwięcej, bo aż siedem projektów, pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego, a po pięć — z podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego. Pozostałe inwestycje przedsiębiorcy poprowadzą m.in. na Pomorzu, Podkarpaciu i Mazowszu.

Pokaźny budżet

Obecnie trwają dwa nabory dotacyjne z poddziałania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój. Pierwszy z pulą 750 mln zł jest przeznaczony dla wszystkich firm MSP, zaś drugi z budżetem 400 mln zł — dla projektów realizowanych przez małych graczy ze średnich miast. Po raz pierwszy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyodrębniła fundusze unijne dla przedsięwzięć, które będą prowadzone w tego typu miastach. Nowością jest również podział konkursu na cztery rundy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia oraz 28 lutego 2018 r. Taki schemat realizacji naboru nie gwarantuje jednak, że wystarczy pieniędzy dla firm czekających ze złożeniem wniosku do ostatniego etapu. Budżet konkursu jest bardzo duży i należy spodziewać się znacznego zainteresowania przedsiębiorców działaniem 3.2.1. Warto zauważyć, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie podzieliła puli dotacji na rundy. Dlatego nie można wykluczyć sytuacji, że wyczerpie się ona wraz z zakończeniem oceny projektów złożonych już do 30 września. Stąd rada dla przedsiębiorców, którzy mają dobrze przygotowane projekty, aby wnioski o granty składali bez zbędnej zwłoki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca też innowatorów przygotowujących projekty do równoległego wnioskowania o pozwolenie na budowę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ułatwi im to uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy realizację i rozliczenie przedsięwzięć. W obu konkursach na dofinansowanie mogą liczyć projekty inwestycyjne, które polegają na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przedsiębiorca wdraża wyłącznie nową technologię lub proces, a produkt pozostaje ten sam, to niestety nie dostanie dofinansowania, nawet jeśli wprowadzane rozwiązania są innowacyjne i przełomowe. Wsparcie mogą uzyskać tylko te projekty, które dotyczą innowacji produktowej co najmniej na skalę krajową. Premiowane będą również nowatorskie przedsięwzięcia o potencjale większym niż tylko krajowy, a także projekty m.in. z obszaru nowoczesnych technologii lub usług opartych na wiedzy.

Będą uproszczenia

W konkursie „Badania na rynek” innowatorzy mogą liczyć także na wiele ułatwień. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obniżyła np. minimalną wartość kosztów kwalifikowanych projektu do poziomu 5 mln dla mikro- i małych firm. Wcześniej ten próg wynosił 10 mln zł i stanowił dla najmniejszych przedsiębiorstw barierę w zdobyciu dotacji. Rządowa agencja zmniejszyła też do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży, jaką muszą osiągnąć mikro- i małe firmy — przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w ciągu trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca ubiegał się o dotację. Warto podkreślić, że granty sfinansują wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe. Maksymalne dofinansowanie projektu wyniesie 20 mln zł, z czego na eksperymentalne prace rozwojowe przedsiębiorca może zdobyć 450 tys. zł, a na usługi doradcze — 500 tys. zł.

Ważna lokalizacja

Wysokość dotacji będzie jednak zależała od miejsca realizacji przedsięwzięcia i wielkości przedsiębiorstwa. Natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i małych firm wynosi w tym konkursie 5 mln zł, a dla średnich — 10 mln zł. Z puli przeznaczonej dla wszystkich MSP aż 679 mln zł jest zarezerwowanych na inwestycje zlokalizowane poza województwem mazowieckim, a tylko 71 mln zł — na przedsięwzięcia z Mazowsza. Przedsiębiorcy powinni też dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. Kryteria oceny projektów, od spełnienia których będzie zależało przyznanie dotacji, dotyczą przede wszystkim stopnia przygotowania inwestycji do realizacji i innowacyjności przewidzianych do wdrożenia produktów. Ważne będzie też zapotrzebowanie rynkowe na te produkty oraz zagwarantowanie przez spółkę finansowania projektu.

Dodatkowe punkty

Na więcej punktów mogą liczyć przedsięwzięcia, które mają wymagane pozwolenia na inwestycję oraz decyzje środowiskowe. Firma może również zdobyć dodatkowe punkty, jeśli jej projekt wpisuje się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą także przedsięwzięcia biznesowe, które w momencie złożenia wniosku o grant należą — od co najmniej pół roku — do Krajowego Klastra Kluczowego. Bonusy należą się również za prace B+R, które są chronione patentem lub zostały zgłoszone do ochrony. Podsumowując — „Badania na rynek” to instrument o dość rygorystycznych wymogach, do którego przedsiębiorcy powinni przygotować się z dużym wyprzedzeniem. Konkurs wymaga od nich podjęcia równoległych działań, które z jednej strony są ściśle związane z innowacyjnością projektu, z drugiej zaś wiążą się ze zdobyciem ważnych dokumentów od instytucji zewnętrznych, w tym m.in. promesy czy pozwolenia na budowę. Poza tym brak podziału budżetu konkursu na rundy może spowodować, że dla dobrych, nowatorskich przedsięwzięć, które nie będą przygotowane pod kątem formalnoprawnym, jeszcze jesienią może zabraknąć dofinansowania.

 

Warto wiedzieć

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dofinansowanie, musi uzyskać co najmniej 12 pkt. (8 pkt. — kryteria obowiązkowe i co najmniej 4 pkt. — wytyczne fakultatywne, w tym za wymóg wpisywania się projektu w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji czy też za fakt bycia członkiem Krajowego Klastra Kluczowego). Warto, aby przedsiębiorcy, przygotowując swoje projekty, równolegle uruchomili procedurę wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Ułatwi im to zdobycie dotacji, a także przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane