Bank Gospodarstwa Krajowego - strategiczny partner firm

opublikowano: 10-04-2018, 22:00

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) finansuje projekty infrastrukturalne, samorządowe i eksportowe oraz ekspansję zagraniczną polskich firm.

Oferuje także poręczenia i gwarancje, które pobudzają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zarządza programami europejskimi i dystrybucją funduszy unijnych w skali krajowej i regionalnej. Warto zauważyć, że BGK odgrywa też istotną rolę w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, współpracując z innymi instytucjami finansowymi oraz działając jako źródło kapitału przy projektach infrastrukturalnych, o podwyższonym poziomie ryzyka, mających istotne znaczenie dla gospodarki.

Przy tak rozległym obszarze działania konieczne są rozbudowane narzędzia finansowe, które umożliwią stabilne działanie w projektach zarówno krótko- jak i długoterminowych. Jednymi z najważniejszych są tu gwarancje de minimis, przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm posiadających zdolność kredytową. Udzielane maksymalnie na okres 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego zabezpieczają do 60 proc. kwoty kredytu. Oferowane są przez 21 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Instrument ten jest bardzo popularny — do 28 lutego 2018 r. skorzystało z niego niemal 134 tys. przedsiębiorców, zaś kwota udzielanych gwarancji wyniosła 46,2 mld zł. Zabezpieczyły one kredyty w kwocie 82,2 mld zł.

Na innowacje…

Bardzo nowatorskim instrumentem, będącym bezpośrednim wsparciem dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest dofinansowanie w programie Kredyt na innowacje technologiczne. Jest to premia technologiczna, czyli spłata części kredytu udzielonego przez bank komercyjny, przeznaczonego na wdrożenie innowacyjnej technologii. Kredyt ten adresowany jest do mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy działającego na terenie RP. Można z niego sfinansować inwestycję, której celem jest wdrożenie nowej lub nabytej właśnie technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Takie wdrożenie powinno umożliwiać wytwarzanie nowych lub ulepszonych produktów albo unowocześnienie procesów lub usług w stosunku do oferowanych przez firmę do momentu wdrożenia. Kredyt technologiczny udzielany jest przez 18 banków współpracujących z BGK. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. W trwającym do 24 maja 2018 r. naborze wniosków do rozdysponowania jest w sumie 550 mln zł. — Kredyt na innowacje technologiczne cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy wdrażają nowoczesne usługi i produkty. Dotychczas z premii technologicznej skorzystało już kilkaset innowacyjnych firm. Dla BGK ułatwianie im rozwoju i tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy i technologii jest praktyczną realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — podkreśla Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający w BGK.

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 3 nabory wniosków o dofinansowanie, w których mikro-, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 1364 aplikacje. Opiewały one na łączną kwotę dofinansowania około 4,6 mld zł, będącą wsparciem realizacji projektów o wartości prawie 10 mld zł. Promesę premii technologicznej uzyskały 472 projekty, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła około 1,7 mld zł. Dotychczas bank zawarł 370 umów o dofinansowanie, które przekroczy 1,3 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in. takie branże, jak produkcja przemysłowa, przemysł spożywczy, budowlany, motoryzacyjny czy meblarstwo. — Innowacyjne projekty z obszaru recyklingu baterii wymagają specjalistycznych instalacji inżynierii materiałowej. W tej dziedzinie sam pomysł i technologia nie wystarcza. Konieczne jest jeszcze wsparcie finansowe. Nasza firma ma opracowaną przez gliwicki Instytut Metali Nieżelaznych technologię recyklingu czarnej masy z baterii. Bez dotacji z pieniędzy UE innowacja pozostałaby tylko na papierze. Dzięki premii technologicznej nasza firma ma szansę zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku polskim i zagranicznym — mówi Paweł Gajowski, prezes spółki Technika Recykling, wdrażającej nową technologię recyklingu z wykorzystaniem Kredytu na innowacje technologiczne.

...i na wsparcie ekspansji

Innym bardzo istotnym programem wspierającym rozwój polskich firm i poprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych jest rządowy program Finansowe Wspieranie Eksportu. To rozbudowany program finansowy realizowany przez BGK, który obejmuje postfinansowanie, dyskonto i potwierdzanie akredytyw, wykup wierzytelności eksportowych, kredyt dla banku nabywcy oraz kredyt dla nabywcy. Kierowany jest do wszystkich uczestników rynku: mogą z niego korzystać zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i firmy duże. W ramach tego programu BGK może pochwalić się zrealizowaniem ponad 1500 transakcji na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł.

Tegoroczną nowością w ofercie BGK, skierowaną za pośrednictwem banków komercyjnych do firm planujących eksport na bardziej ryzykowne rynki, jest również Program Akredytyw Eksportowych. — Otworzyliśmy nowe pole współpracy z sektorem bankowym. Dotychczas banki komercyjne podchodziły raczej ostrożnie do transakcji z krajami o podwyższonym ryzyku. Dzięki zawartym umowom dajemy bankom możliwość wspierania przedsiębiorców zarówno na rynkach bliskich, takich jak Rosja czy Białoruś, ale też dalekich, takich jak kraje Afryki. Ta inicjatywa wpisuje się również w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma za zadanie wspierać różnorodne kierunki eksportowe dla polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem takich rynków, jak Indie, Wietnam, Turcja, Algieria czy Meksyk — stwierdza Wojciech Hann, członek zarządu BGK. Od 10 stycznia 2018 r. polskie banki mogą potwierdzać akredytywy eksportowe z rynków do tej pory przez nich nieakceptowalnych, bo Bank Gospodarstwa Krajowego jest gotowy to ryzyko przejąć.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Bank Gospodarstwa Krajowego - strategiczny partner firm