Bank Handlowy <BAHA.WA> Nr 11/2003 Informacja dot. zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego wskutek zamiany...

SIMPLE S.A.
07-05-2003, 16:37

Bank Handlowy <BAHA.WA> Nr 11/2003 Informacja dot. zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego wskutek zamiany... NR 11/2003 INFORMACJA DOT. ZGŁOSZENIA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKUTEK ZAMIANY OBLIGACJI
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż w dniu 6 maja 2003 r. złożone zostało do Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS, zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w wyniku dokonania zamiany obligacji zamiennych na akcje Banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, według oświadczenia z dnia 17 marca 2003 r. o zamianie 5.434.000 obligacji zamiennych.
W zamian za złożone do zamiany obligacje zostanie wydanych 5.434.000 akcji Banku na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4 złote każda akcja.
Struktura akcjonariatu Banku po zamianie obligacji przedstawiać się będzie następująco:
Struktura akcjonariatu Banku Handlowego w Warszawie SA. Liczba akcji % kapitału
Citibank Overseas Investment Corporation,
podmiot zależny od Citibank N.A. 116.717.574 89,33%
Pozostałe akcje 13.942.026 10,67%
Ogólna liczba akcji Banku 130.659.600 100%
Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego Banku wyniesie 522.638.400 złotych i będzie podzielona na 130.659.600 akcji o wartości nominalnej 4 złote każda akcja.
Udział nowych akcji w kapitale zakładowym Banku wyniesie 1,03% i będzie uprawniał do 5.434.000 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowić będzie 1,03% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż po zgłoszeniu do zamiany obligacji przez PZU SA w wyżej wymienionej ilości, w obiegu nie pozostały już żadne obligacje zamienne na akcje Banku.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SIMPLE S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Handlowy &lt;BAHA.WA&gt; Nr 11/2003 Informacja dot. zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego wskutek zamiany...