Bank Handlowy <BAHA.WA> Nr 6/2003 Informacja dot. oświadczenia PZU o zamianie obligacji

Bank Handlowy Nr 6/2003 Informacja dot. oświadczenia PZU o zamianie obligacji NR 6/2003 INFORMACJA DOT. OŚWIADCZENIA PZU O ZAMIANIE OBLIGACJI Bank Handlowy w Warszawie SA ("Bank") informuje, iż w dniu 17 marca 2003 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU") złożył oświadczenie o zamianie posiadanych obligacji na okaziciela emisji I zamiennych na akcje Banku serii B. Ilość obligacji zgłoszonych do zamiany przez PZU wynosi 5.434.000. Bank informuje, iż stosownie do treści Par.10 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych ("Uchwała"). PZU przedstawił do zamiany posiadane obligacje bez względu na ograniczenia zawarte w §4 Uchwały, które dopuszczały możliwość zamiany przez Obligatariusza wraz ze swoimi podmiotami zależnymi i dominującymi w danym roku kalendarzowym jedynie obligacji o nominale nie większym niż 4.480.000 złotych. Stosownie do § 10 Uchwały ograniczenia co do ilości obligacji przedstawianych do zamiany nie obowiązują w przypadku połączenia Banku z innym podmiotem albo jeżeli inny podmiot stanie się posiadaczem akcji Banku upoważniającym do co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Obie przesłanki o których mowa w Par.10. Uchwały zostały spełnione. Jednocześnie Bank oświadcza, iż po zgłoszeniu do zamiany obligacji przez PZU w wyżej wymienionej ilości, w obiegu nie pozostały już żadne obligacje zamienne na akcje Banku. Data sporządzenia raportu: 17-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ