Bank Millennium <BIGW.WA> Podpisanie przez Bank Millennium S.A. i Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. -...

Bank Millennium Podpisanie przez Bank Millennium S.A. i Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. -... PODPISANIE PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. I REAL ESTATE AND STOCKS - REESS TRADING SP. Z O.O. - PODMIOT ZALEŻNY OD BANKU, UMOWY ODKUPU I SPRZEDAŻY OBLIGACJI ORAZ UMOWY KREDYTU REWOLWINGOWEGO. KOMUNIKAT nr 17/2004 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2004 r. została podpisana przez Bank z Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. ("Reess") - podmiotem zależnym od Banku, Ramowa umowa odkupu i sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank ("Obligacje") w ramach II programu emisji, o którym Bank informował w Komunikacie nr 75/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. ("Umowa"). Umowa dotyczy obligacji wyemitowanych w ramach programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 174/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. Maksymalna ilość obligacji objętych przedmiotową umową wynosi 7.475.950. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Łączna wartość umowy według cen nominalnych obligacji wynosi maksymalnie 747.595.000 zł. Umowa została zawarta stosownie do pkt. 12.2 prospektów emisyjnych Obligacji serii B1M6, B2M12, B3M24, B4M36, B5M6, B6M12, B7M24, B8M36 emitowanych w ramach II Programu Obligacji Banku, na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 45/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r., na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wszystkim Obligatariuszom odpłatnego zbycia Obligacji na rzecz Reess na warunkach określonych w programie emisji obligacji. Zobowiązanie podmiotu odkupującego zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą i za pośrednictwem CeTO, poprzez składanie przez Reess zleceń nabycia Obligacji po cenach odkupu określonych w pkt. 12.2 prospektów emisyjnych Obligacji serii B1M6, B2M12, B3M24, B4M36, B5M6, B6M12, B7M24, B8M36 w następujących terminach wcześniejszego odkupu: - od 21 do 22 kwietnia 2004 r. (seria B1M6), - 17 maja 2004 r. (seria B5M6), - od 14 do 26 października 2004 r. (seria B2M12), - od 15 do 16 listopada 2004 r. (seria B6M12), - od 17 do 21 października 2005 r. (seria B3M24), - 21 listopada 2005 r. (seria B7M24), - od 23 do 26 października 2006 r. (seria B4M36), - 21 listopada 2006 r. (seria B8M36). Zgodnie z Umową Bank wypłaci Reess uzgodnione wynagrodzenie oraz pokryje wszelkie udokumentowane i zasadnie poniesione koszty zewnętrzne tej transakcji (w tym koszty kredytu bankowego i prowizji maklerskich). Umowa przewiduje, że Bank nabędzie odkupione przez Reess obligacje w celu umorzenia poprzez podpisanie umów sprzedaży obligacji nabytych w transakcjach zawartych w poszczególnych dniach odkupu. Cena sprzedaży obligacji Bankowi równa będzie cenie, po jakiej spółka odkupiła obligacje z rynku. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w dniu 15 kwietnia 2004 r. Bank zawarł umowę kredytu rewolwingowego z Reess w kwocie 180.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie przedterminowego odkupu obligacji serii B1M6. Kredyt został udzielony na okres od 21 do 27 kwietnia 2004 r. Stałe oprocentowanie kredytu wynosić będzie 6% w stosunku rocznym, a prowizja - 0,05% od kwoty wykorzystanej. Data sporządzenia raportu: 15-04-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ