Bank Millennium <BIGW.WA> Skonsolidowane sprawozdania finansowe Banku Millennium S.A.

&amp;quot;PIA PIASECKI&amp;quot; Spółka Akcyjna
opublikowano: 13-06-2003, 16:36

Bank Millennium <BIGW.WA> Skonsolidowane sprawozdania finansowe Banku Millennium S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU MILLENNIUM S.A. KOMUNIKAT nr 60/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") w nawiązaniu do raportu kwartalnego Banku i Grupy Kapitałowej z dnia 17 kwietnia 2003 r., przekazuje następujące uzupełnienie: Do dnia 31 marca 2003 r., w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Banku inwestycja w PZU S.A. była wyceniana metodą praw własności zgodnie z art. 3 ust. 1 punkt 36, 38 i 47 Ustawy o rachunkowości (analogiczne wytyczne są określone w MSR 28). W dniu 15 kwietnia b.r. Zarząd Banku w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję o zaprzestaniu, z dniem 31 marca 2003 r. stosowania metody praw własności do wyceny inwestycji w PZU S.A., utrzymując wartość wyceny na ten dzień jako koszt. Ta zmiana księgowa wynika z art. 62 ust. 5 Ustawy o rachunkowości (tożsamy zapis zawarto w MSR 28 ust. 11), zgodnie z którym inwestor zaprzestaje wyceny metodą praw własności jednostki stowarzyszonej od dnia ustania znaczącego wpływu, pomimo iż inwestor zachowuje całość lub część swej inwestycji. W dniu 31 marca 2003 r. główny udziałowiec Banku, tj. BCP, zakończył transakcję sprzedaży 20,86% akcji spółki EUREKO B.V. do EUREKO B.V., tym samym ograniczając swoje zaangażowanie w EUREKO B.V. do 5% nowego kapitału akcyjnego. EUREKO B.V oraz Bank tworzą konsorcjum, posiadające łącznie 30% udziałów w kapitale akcyjnym PZU S.A. W efekcie tej transakcji Grupa BCP zaprzestała - sprawowanej wcześniej z Achmea Association - kontroli nad Eureko BV. Pośrednio ograniczyło to zdolność do wywierania znaczącego wpływu przez Grupę BCP i Bank, na 20% pakiet udziałów Eureko w PZU. Ograniczenie powiązań kapitałowych pomiędzy Eureko B.V., a Grupą BCP także pośrednio ogranicza zdolność Banku do wywierania znaczącego wpływu na politykę finansową i operacyjną PZU, mimo posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i Zarządzie PZU. Na mocy art. 62 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, wraz ze zmianą w zakresie księgowego ujmowania inwestycji w PZU S.A. w dniu 31 marca 2003 r. jednocześnie zostanie zaprzestane amortyzowanie wartości firmy, powstałej w momencie nabycia.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &amp;quot;PIA PIASECKI&amp;quot; Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Millennium &lt;BIGW.WA&gt; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Banku Millennium S.A.