Bank Millennium <BIGW.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii A6 Banku Millennium S.A.

INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA
06-05-2003, 16:33

Bank Millennium <BIGW.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii A6 Banku Millennium S.A. WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII A6 BANKU MILLENNIUM S.A. KOMUNIKAT nr 45/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), przesyła informację o wynikach subskrypcji obligacji serii A6 Banku ("Obligacje Serii A6").
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 marca 2003 r. Data zakończenia subskrypcji: 25 kwietnia 2003 r.
2. Data dokonania przydziału: 5 maja 2003 r.
3. Subskrypcją było objęte 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Obligacji Serii A6, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii A6;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii A6;
(c) w Transzy Kierowanej 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk Obligacji Serii A6.
4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach wyniosła: Zapisy na Obligacje Serii A6 nie były redukowane.
5. W ramach subskrypcji złożono ważne zapisy na 984.580 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) Obligacji Serii A6, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów na 361.560 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A6;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów na 220.870 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A6;
(c) w Transzy Kierowanej na 402.150 (słownie: czterysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A6.
6. W ramach subskrypcji Obligacji Serii A6 Zarząd Banku przydzielił 984.580 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A6, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 361.560 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) Obligacji Serii A6;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 220.870 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) Obligacji Serii A6;
(c) w Transzy Kierowanej 402.150 (słownie: czterysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt) Obligacji Serii A6.
7. Obligacje Serii A6 oferowane w poszczególnych transzach były nabywane w poszczególnych dniach subskrypcji po następujących cenach:
Data złożenia zapisu Transza Małych Transza Dużych Transza Kierowana Inwestorów Inwestorów
31-03-2003 97,173 97,039 96,706
1-04-2003 97,184 97,050 96,718
2-04-2003 97,194 97,061 96,731
3-04-2003 97,205 97,072 96,743
4-04-2003 97,215 97,084 96,755
7-04-2003 97,247 97,117 96,792
8-04-2003 97,258 97,128 96,805
9-04-2003 97,268 97,139 96,817
10-04-2003 97,279 97,150 96,829
11-04-2003 97,290 97,161 96,842
14-04-2003 97,322 97,195 96,879
15-04-2003 97,332 97,206 96,891 16-04-2003 97,343 97,217 96,903
17-04-2003 97,354 97,228 96,916
18-04-2003 97,364 97,239 96,928
22-04-2003 97,407 97,284 96,977
23-04-2003 97,418 97,295 96,990
24-04-2003 97,428 97,306 97,002
25-04-2003 97,439 97,317 97,015
8. W ramach subskrypcji ważne zapisy na Obligacje Serii A6 złożyło 2886 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) osób, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 2269 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) osób;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) osób;
(c) w Transzy Kierowanej 257 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem) osób.
9. W ramach subskrypcji Obligacje Serii A6 przydzielono 2886 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) osobom, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 2269 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) osobom;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) osobom;
(c) w Transzy Kierowanej 257 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem) osobom.
10. Bank nie zawierał umów o subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczących Obligacji Serii A6.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii A6 wyniosła 95 606 259,95zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100).
12. Emisja Obligacji Serii A6 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów emisji Obligacji Serii A6. Koszty emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji zostaną podane po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
13. Emisja Obligacji Serii A6 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A6 przypadającego na jedną Obligację Serii A6. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji oferowanych w ramach programu obligacji, przypadający na jedną obligację, zostanie podany po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Millennium &lt;BIGW.WA&gt; Wyniki subskrypcji obligacji serii A6 Banku Millennium S.A.