Bank Pekao SA <BAPE.WA> Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii A II Programu...

&amp;quot;PIA PIASECKI&amp;quot; Spółka Akcyjna
opublikowano: 13-06-2003, 16:51

Bank Pekao SA <BAPE.WA> Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii A II Programu... DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII A II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII A II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Raport 66/2003: Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii A II Programu Emisji Obligacji. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii A II Programu Emisji Obligacji
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki SA informuje, iż w dniu 13 czerwca 2003 r. podjął uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii A Banku Pekao SA oraz uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii A Banku Polska Kasa Opieki SA emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 71/IV/03.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii A II Programu Emisji Obligacji
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 28.04.2003 r.,
zakończenie subskrypcji: 30.05.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 13.06.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 2.000.000 (dwa miliony) sztuk Obligacji Serii A na Okaziciela II Programu Emisji Obligacji.
4) Zapisy na Obligacje Serii A nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.452.248 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) sztuk Obligacji Serii A.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii A Zarząd Banku przydzielił 1.452.248 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) sztuk Obligacji Serii A. 7) Oprocentowanie Obligacji Serii A jest stałe i wynosi 5,50% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii A do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii A są osoby będące właścicielami Obligacji Serii A w Dniu Ustalenia Prawa.
Cena emisyjna Obligacji Serii A została określona następującym wzorem: 100+100*5,5%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
28.04.2003 100,00
29.04.2003 100,02
30.04.2003 100,03
02.05.2003 100,06
05.05.2003 100,11
06.05.2003 100,12
07.05.2003 100,14
08.05.2003 100,15
09.05.2003 100,17
12.05.2003 100,21
13.05.2003 100,23
14.05.2003 100,24
15.05.2003 100,26
16.05.2003 100,27
19.05.2003 100,32
20.05.2003 100,33
21.05.2003 100,35
22.05.2003 100,36
23.05.2003 100,38
26.05.2003 100,42
27.05.2003 100,44
28.05.2003 100,45
29.05.2003 100,47
30.05.2003 100,48
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii A 5.431 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Obligacje Serii A przydzielono 5.431 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii A 145.224.800 (sto czterdzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii A prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii A. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii A prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &amp;quot;PIA PIASECKI&amp;quot; Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Pekao SA &lt;BAPE.WA&gt; Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii A II Programu...