Bank Pekao SA <BAPE.WA> Przydział Obligacji Serii D i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii D. Informacja o...

STALEXPORT Spółka Akcyjna
19-02-2003, 18:09

PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII D I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII D.

INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII D

Raport 19/2003: Przydział Obligacji Serii D i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii D. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii D Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 19 lutego 2003 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii D Banku Pekao SA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały nr 4/I/03. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjął w dniu 19 lutego 2003 r. także uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii D Banku Pekao SA. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii D

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 10.01.2003 r., zakończenie subskrypcji: 05.02.2003 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych: 19 lutego 2003 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji Serii D na Okaziciela.

4) Zapisy na Obligacje Serii D nie były redukowane.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 314.056 (trzysta czternaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) sztuk Obligacji Serii D.

6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii D Zarząd Banku przydzielił 314.056 (trzysta czternaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) sztuk Obligacji Serii D.

7) Cena emisyjna Obligacji Serii D została określona następującym wzorem: 100+100*4,6%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.

Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (zł) Na jednostkę 10.01.2003 r. 100,00 11.01.2003 r. 100,01 13.01.2003 r. 100,04 14.01.2003 r. 100,05 15.01.2003 r. 100,06 16.01.2003 r. 100,08 17.01.2003 r. 100,09 18.01.2003 r. 100,10 20.01.2003 r. 100,13 21.01.2003 r. 100,14 22.01.2003 r. 100,15 23.01.2003 r. 100,16 24.01.2003 r. 100,18 25.01.2003 r. 100,19 27.01.2003 r. 100,21 28.01.2003 r. 100,23 29.01.2003 r. 100,24 30.01.2003 r. 100,25 31.01.2003 r. 100,26 1.02.2003 r. 100,28 3.02.2003 r. 100,30 4.02.2003 r. 100,32 5.02.2003 r. 100,33

8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii D 1.324 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia cztery) osoby prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.

9) Obligacje Serii D przydzielono 1.324 (tysiąc trzystu dwudziestu czterem) Obligatariuszom.

10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii D 31.405.600 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięć tysięcy sześćset) złotych.

12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii D jest prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii D. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.

13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii D prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii D. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.

Data sporządzenia raportu: 19-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: STALEXPORT Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Pekao SA &lt;BAPE.WA> Przydział Obligacji Serii D i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii D. Informacja o...