Bank Pekao SA <BAPE.WA> Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pekao Usługi Korporacyjne S.A.

Bank Pekao SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pekao Usługi Korporacyjne S.A. REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PEKAO USŁUGI KORPORACYJNE S.A. Raport 5/2004: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pekao Usługi Korporacyjne S.A. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2004 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lutego 2004 r. o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Pekao Usługi Korporacyjne S.A. (spółki zależnej Banku, z siedzibą w Warszawie) w drodze emisji 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) zł każda, w łącznej kwocie 47.000.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów) zł. W rezultacie w.w. podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.300.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy) zł. Emisja akcji serii B została objęta i opłacona gotówką w całości przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., który pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki i posiada prawo do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Data sporządzenia raportu: 25-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ