Bank Pekao SA <BAPE.WA> Sprzedaż aktywów finansowych przez podmiot zależny Banku

Bank Pekao SA <BAPE.WA> Sprzedaż aktywów finansowych przez podmiot zależny Banku SPRZEDAŻ AKTYWÓW FINANSOWYCH PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY BANKU Raport 3/2004: Sprzedaż aktywów finansowych przez podmiot zależny Banku Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2004 r. Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna, w której Bank posiada 100% udziałów) podpisał z Panem Józefem Stuglikiem zamieszkałym w Inwałdzie, umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 10.116 (dziesięć tysięcy sto szesnaście) udziałów Spółki Zasław ZPiN Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, stanowiących 86,20% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do wykonywania 16.116 (szesnaście tysięcy sto szesnaście) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, co stanowi 90,86% ogólnej liczy głosów. W dniu 14 stycznia 2004 roku nastąpiło przeniesienie własności wszystkich 10.116 (dziesięć tysięcy sto szesnaście) udziałów Spółki na rzecz Pana Józefa Stuglika. W związku z powyższym Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. nie jest akcjonariuszem w Spółce Zasław ZPiN Sp. z o.o. Informacja jest podawana ze względu na fakt, iż sprzedane udziały stanowią 20% kapitału zakładowego spółki będącej przedmiotem sprzedaży, będące tym samym aktywami finansowymi o znacznej wartości w rozumieniu rozporządzenia. Data sporządzenia raportu: 16-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ