Bank Pekao SA <BAPE.WA> Zakończenie subskrypcji Obligacji na Okaziciela Serii B

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
11-12-2002, 12:06

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B

Raport 63 /2002: Zakończenie subskrypcji Obligacji na Okaziciela Serii

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przekazuje informację o zakończonej subskrypcji Obligacji na Okaziciela Serii B Banku Pekao SA: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/ sprzedaży (odpowiednio): 16 listopada 2002 r. i 28 listopada 2002 r. . 2) Data przydziału papierów wartościowych: 10 grudnia 2002 r. . 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 5.000.000 (słownie pięć milionów) sztuk Obligacji Serii B. 4) Zapisy na Obligacje Serii B nie były redukowane. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono prawidłowo złożono i należycie opłacono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:4.998.665 sztuk (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć sztuk) Obligacji Serii B. 6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii B Zarząd Banku przydzielił 4.998.665 ( słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii B. 7) Cena emisyjna Obligacji Serii B została określona następującym wzorem: 100+100* 5,75 %*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.

Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (zł) Na jednostkę 16.11.2002 r. 100,00 18.11.2002 r. 100,03 19.11.2002 r. 100,05 20.11.2002 r. 100,06 21.11.2002 r. 100,08 22.11.2002 r. 100,09 23.11.2002 r. 100,11 25.11.2002 r. 100,14 26.11.2002 r. 100,16 27.11.2002 r. 100,17 28.11.2002 r. 100,19

8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii B 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) osób prawidłowo złożyło zapisy. 9) Obligacje Serii B przydzielono 15.000 (słownie: piętnastu tysiącom ) Obligatariuszy. 10) Emitent nie zawarł umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/ sprzedaży Obligacji Serii B wyniosła 499.866.500 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych. 12) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii B jest prowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii B. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji. 13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii B jest prowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii B. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.

Data sporządzenia raportu: 11-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Pekao SA &lt;BAPE.WA> Zakończenie subskrypcji Obligacji na Okaziciela Serii B