Bank Pekao SA zwiększył przychody i poprawił efektywność w 2007 r.

ISB
opublikowano: 27-02-2008, 11:13

Bank Pekao SA miał 2,16 mld zł  skonsolidowanego zysku netto z działalności zaniechanej i kontynuowanej w 2007 roku. Wraz z wynikami przejętej części Banku BPH, zysk netto grupy wyniósłby 3,55 mld zł. Bank zwiększył wskaźnik zwrotu z kapitałów o 2,6 pkt proc. do 23,7% i obniżył wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do 47,1%, tj. o 2 pkt proc., podał Pekao SA w komunikacie w środę.

Wyniki grupy obejmują od 30 listopada 2007 roku wyniki części Banku BPH (tzw. BPH 285) przeniesionej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank i nie są w pełni porównywalne z wynikami za 2006 rok.

"Dla celów oszacowania tej dynamiki, wyniki 2006 r. zostały przeliczone poprzez szacunkowe uwzględnienie wpływu hipotetycznego połączenia Banku Pekao SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA w okresie od 30 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Następnie z wyników 2006 i 2007 r. wyeliminowane zostały koszty związane z integracją, w celu lepszego odzwierciedlenia dynamiki działalności biznesowej banku i grupy" - podał bank w komunikacie.

Bank podał, że gdyby transakcji dokonano 1 stycznia 2007 roku, sumaryczny wynik finansowy brutto połączonej jednostki wyniósłby 4 379 703 tys. zł (łącznie z wynikiem z działalności zaniechanej), zaś wynik finansowy netto 3 550 805 tys. zł.

"Jeżeli dodatkowo uwzględnić wynik finansowy netto wypracowany do dnia wydzielenia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeniesioną na Bank Pekao SA (wykazany w kapitałach własnych Banku), zysk netto Grupy wyniósłby 3 551 mln zł" - napisano w raporcie.

Grupa osiągnęła przychody ogółem wysokości 5 368,7 mln zł, o 9,5% w warunkach porównywalnych wyższe niż w 2006 roku.

Głównym czynnikiem wzrostu dochodów w 2007 roku był wynik z prowizji i opłat, który wyniósł 2 166,6 mln zł i był o 310,7 mln zł wyższy niż w 2006 roku. Szacunkowa dynamika w warunkach porównywalnych wyniosła 12,7%, głównie dzięki prowizjom z produktów inwestycyjnych. Ważnym czynnikiem wzrostu dochodów był wynik z tytułu odsetek który wyniósł 2 729,2 mln zł i był o 341,5 mln zł wyższy niż w 2006 roku.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w 2007 roku wyniósł 177,3 mln zł i był o 25,9% (szacunkowo w warunkach porównywalnych) niższy niż przed rokiem, co wynika głównie z efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz dobrej sytuacji makroekonomicznej.

Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) w 2007 r. wyniosły 2 733,5 mln zł, szacunkowa roczna dynamika w warunkach porównywalnych wyniosła 5,2%.

Pekao SA podał, że szacunkowy poziom kosztów związanych z integracją w 2007 roku wyniósł około 202,3 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) oszacowany z wyłączeniem kosztów integracji wyniósł w grupie 47,1% w warunkach porównywalnych i był o szacunkowo 2,0 pkt proc. niższy niż przed rokiem.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) dla grupy wzrósł do 23,7% (wartość szacunkowa w warunkach porównywalnych) w 2007 roku z 21,1% w 2006 roku.

Oszczędności klientów grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe i fundusze inwestycyjne) na koniec 2007 roku wyniosły 117 189,4 mln zł, z czego oszczędności detaliczne wyniosły 67 201,1 mln zł, a korporacyjne 49 988,3 mln zł.

Oszczędności klientów banku wyniosły 109 794,1 mln zł, z czego depozyty detaliczne 59 785,5 mln zł, korporacyjne 50 008,6 mln zł. Szacunkowa dynamika w warunkach porównywalnych wyniosła 5,4%.

Kredyty klientów grupy wyniosły 73 845,2 mln zł na koniec 2007 r., z czego kredyty korporacyjne wyniosły 49 608,9 mln zł, a detaliczne 24 236,3 mln zł. Szacunkowa dynamika wzrostu w warunkach porównywalnych wyniosła 9,8%.

Na wzrost kredytów wpływ miał wzrost kredytów hipotecznych, kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów korporacyjnych. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych w oddziałach dawnego Banku Pekao wzrosła o 30,8% w porównaniu z 2006 r., co przyczyniło się do wzrostu wolumenu tych kredytów o 52,0%. Wolumen "Pożyczki Ekspresowej" w oddziałach dawnego Pekao SA wzrósł w ciągu roku o 16,8%.

Na koniec 2007 roku w banku zatrudnionych było 20 636 osób (z czego 6 614 osób stanowili pracownicy, którzy przeszli z Banku BPH), w porównaniu z 14 362 osobami na koniec 2006 roku. (ISB)

amo/tom

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane