Czytasz dzięki

Bank zielonych zmian

  • Materiał partnera
opublikowano: 27-06-2019, 22:00

W zmieniającym się świecie odpowiedzialność ma znaczenie – już po raz ósmy Bank BNP Paribas podsumowuje w Raporcie CSR za 2018 rok kolejne działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju realizowane w ramach Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Misją Banku BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Wspierają go w tym działania realizowane w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). CSR w Grupie BNP Paribas opiera się na czterech filarach:

• odpowiedzialność gospodarcza,

• odpowiedzialność w miejscu pracy

• odpowiedzialność społeczna,

• odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego,

W ramach każdej odpowiedzialności Bank BNP Paribas realizuje szereg zobowiązań. Są one wkładem Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Sustainable Development Goals, SDG), przyjętych przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 r.

Na rzecz środowiska

Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez finansowanie zielonych inicjatyw i inwestycji, a także unikanie finansowania projektów szkodzących środowisku to kluczowe zobowiązania BNP Paribas. W 2018 r. powstało Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju — to bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju finansowania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności. Dzięki pracy biura w marcu tego roku Bank pozyskał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego środki z unijnego programu European Local Energy Assistance (ELENA) na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie pozwoli bankowi stworzyć opracowany z myślą o wspólnotach mieszkaniowych program finansowania efektywności energetycznej, którego beneficjenci uzyskają kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej. Wspólnoty mieszkaniowe będą miały możliwość uzyskania refundacji 90 proc. kosztów opracowania audytów energetycznych i dokumentacji technicznej inwestycji. BNP Paribas jest również partnerem UNGC Network Poland w Programie SDG-11 „Zrównoważone miasta”.

Poza wspomnianymi kredytami dla wspólnot mieszkaniowych, by wspierać klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, bank oferuje szeroki wachlarz produktów finansowych, z których najważniejsze to:

• Kredyt Zielona Energia

• Kredyt Unia+

• Fotowoltaika dla prosumentów (kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii)

• EKO Leasing PolSEFF (cele: wzrost skali zastosowania energooszczędnych technologii i OZE w segmencie MSP oraz zwiększenie dostępności energooszczędnych technologii i OZE na rynku).

• Program Własna Energia (oferta finansowania odnawialnych źródeł energii dla klientów z obszaru Agro).

3,7 mln zł Kredytów termomodernizacyjnych o takiej wartości udzielił Bank BNP Paribas wspólnotom mieszkaniowym.

Sektor Food & Agro, największy dziś pracodawca na świecie, jest szczególnie ważny dla Banku. BNP Paribas, który jest partnerem wspierającym stowarzyszenia rolnictwa zrównoważonego ASAP, angażuje się w edukację i doradztwo dla tych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szkolenia mają uświadamiać potrzebę i opłacalność zwiększania efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych czy zwiększanie roli zielonej energii (rolnicze biogazownie, termomodernizacja itp.). W 2018 roku w III edycji Agro Akademii wzięło udział aż 700 uczestników.

Sam bank także wpisuje się w trend rolnictwa odpowiedzialnego społecznie, wycofując się z finansowania oraz inwestowania w podmioty, których główna działalność jest związana z przemysłem tytoniowym: producentów papierosów i cygar, rolników uprawiających tytoń, dystrybutorów i hurtowników. To jeden z tzw. sektorów wrażliwych wyodrębnionych przez bank, których projekty inwestycyjne są oceniane szczególnie krytycznie. W tej grupie znalazły się również: energetyka węglowa, przemysł wydobywczy, obronny i bezpieczeństwa, leśny, energii atomowej i rolno-spożywczy. Klienci działający w tych sektorach są szczegółowo analizowani przez ekspertów Banku pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

— Wyjście z sektora tytoniowego jest globalną decyzją Grupy BNP Paribas, która dotyczy wszystkich spółek i krajów działalności Grupy. Nie jest skierowana indywidualnie wobec poszczególnych klientów, ale umotywowana czynnikami etycznymi i zdrowotnymi, wynikającymi z odpowiedzialnego podejścia grupy do finansowania gospodarek. Ambicją BNP Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarczego i jednoczesne wywieranie pozytywnego wpływu na wszystkich interesariuszy — mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w BNP Paribas.

Elementem odpowiedzialnego biznesu jest także zmiana podejścia do projektów, które mają wpływ na degradację środowiska i klimatu. Ponieważ energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję CO2 do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych, w 2017 r. Bank BNP Paribas podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych, finansowania kopalni węgla energetycznego, a także o wspieraniu wyłącznie takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne rodzaje energetyki. Aby bank mógł dostarczać swoje produkty firmom wydobywczym, muszą one spełniać dodatkowe kryteria. Na zainteresowanie banku mogą natomiast liczyć projekty koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej i zwiększaniu efektywności energetycznej.

Gospodarka po ludzku

Wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Bank stworzył bezpłatny rachunek dla organizacji non profit, dawniej o nazwie Pakiet Społeczny Lider, obecnie Konto Otwarte na Biznes Non Profit. To bezpłatne konto dla organizacji społecznych. Jest przeznaczone dla podmiotów, które prowadząc swoją działalność, nie kierują się osiągnięciem zysku, tj. dla organizacji społecznych lub organizacji użyteczności publicznej (NGO), których obszarami szczególnej aktywności jest ochrona zdrowia, szeroko rozumiana pomoc społeczna, akcje charytatywne i edukacja.

Na koniec 2018 r. działało prawie 16,5 tys. takich rachunków. Bank BNP Paribas wprowadził go w odpowiedzi na Diagnozę Społeczną, która wykazała, że jednym z powodów niewielkiej skali zaangażowania społecznego są usługi bankowe — zbyt drogie i skomplikowane dla NGO.

W 2018 roku Bank BNP Paribas udostępnił pierwszą w Polsce komercyjną ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej — to firmy, które oprócz maksymalizacji zysku wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, a której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, np. niepełnosprawnych lub po prostu osób po przejściach.

Świecić przykładem na zielono

Nie wypada pouczać innych, jeśli samemu nie ma się nic do pokazania. W myśl tej zasady Bank BNP Paribas chce pozytywnie wpływać na środowisko i gospodarkę, zaczynając od siebie.

Odpowiedzią banku na podjęte zobowiązanie przeciwdziałania zmianom klimatu jest program Bank Zielonych Zmian. Jego częścią jest wewnętrzna kampania edukacyjna dotycząca ekousprawnień kierowana do pracowników wszystkich działów banku. Tematem przewodnim jest gruntowna segregacja śmieci i walka z plastikiem — bank wycofał się z zamawiania jednorazowych plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz wody w plastikowych butelkach. Promuje wielorazowe lunchboksy i ekotorby lub opakowania ekologiczne i kompostowalne. Bank promuje rowery i carsharing wewnątrz firmy — bankowcy z BNP Paribas w carsharingu przejechali wspólnie 30 tys. km. We flocie BNP Paribas pojawia się coraz więcej aut hybrydowych (aktualnie jest ich 64). W szeroko rozumianą działalność społeczną jest zaangażowanych 3220 — czyli prawie 1/3 pracowników banku. Jak wynika z najnowszego raportu CSR banku za 2018 r. w Pasiece pod Gwiazdami, mieszczącej się dokładnie od dwóch lat na dachu centrali banku, mieszkańcy trzech uli wyprodukowali aż 90 kg słodkiego nektaru! Dzięki pasiece udało się zadbać o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach. Stworzenie warunków przyjaznych dla owadów przekłada się na zwiększenie plonów na okolicznych uprawach nawet o kilkadziesiąt procent, wpływa na jakość owoców i nasion roślin, w efekcie zwiększając bioróżnorodność w naszym środowisku. To klasyczna sytuacja win-win. W czerwcu 2019 r. Bank założył również drugą pasiekę w ogrodzie przy centrali w Rudzie Ślaskiej, gdzie pojawiło się 6 uli.

Na własnym podwórku

— CSR to już nie tylko sposób na wyróżnienie się, ale powinność firm — mówi Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionu komunikacji, marketingu i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas.

— Nie działamy w próżni, jesteśmy częścią społeczeństwa i wyznajemy wspólne wartości. Dlatego to dla nas naturalne, że realizujemy działania na rzecz naszych pracowników, klientów, ich rodzin oraz środowiska, w którym wspólnie żyjemy i pracujemy. Jako jedne z kluczowych podmiotów na rynku finansowym jesteśmy przekonani, że troska o zrównoważony rozwój to nasz obowiązek. Obserwujemy wyzwania społeczne, demograficzne i klimatyczne, świadomi własnego wpływu stale pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów, usług i działań komunikacyjnych, ale też nawiązywaniem strategicznych partnerstw na rzecz zmieniania świata — dodaje Dariusz Maciołek.

Warto dodać, że Bank BNP Paribas zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w trzynastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019. Pozycja lidera w tak prestiżowym zestawieniu to banku ogromne wyróżnienie i docenienie zaangażowania oraz wytężonej pracy wszystkich pracowników.

64 Tyle aut hybrydowych jeździło we flocie banku.

16,4 tys. Tyle bezpłatnych rachunków Pakiet Społeczny Lider, opracowanych specjalnie dla organizacji non-profit prowadził bank BNP Paribas.

85 proc. Taki odsetek wydatków banku przeznaczanych na produkty i usługi stanowiły zakupy u dostawców lokalnych z Polski.

3,2 tys. Tylu pracowników Banku BNP Paribas w Polsce, czyli prawie 1/3, jest zaangażowanych społecznie.

38 litrów Tyle krwi oddali oni w ramach akcji Krwinka

3,7 tys. Tylu pracowników banku BNP Paribas skorzystało z programu „Dwie godziny dla rodziny”…

1 tys. … a tylu zostało przeszkolonych w ramach88 sesji programu „Kultura Feedbacku”.

Raport CSR Banku BNP Paribas za 2018 rok dostępny jest online: https://www.bnpparibas.pl/raportcsr2018/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane