Bauma <BAUA.WA> Projekty uchwał NWZA w dniu 30 grudnia 2003 r.

Bauma <BAUA.WA> Projekty uchwał NWZA w dniu 30 grudnia 2003 r. PROJEKTY UCHWAŁ NWZA W DNIU 30 GRUDNIA 2003 R. Raport bieżący nr 90/2003 Zarząd BAUMA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2003 r. Projekt uchwały nr 1 Na podstawie § 33 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, art. 492 §1 pkt. 1, art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BAUMA S.A. w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: §1.Uchwala się połączenie Spółki BAUMA S.A. jako spółką przejmującą ze spółką BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą BAUMA S.A. §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BAUMA S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek BAUMA S.A. i BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 6.10.2003r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §3. Mając na uwadze podjętą w dniu 18 września 2003 r. uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego spółki przejmowanej BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. poprzez dobrowolne umorzenie udziałów oraz z uwagi na to, że wszystkie udziały spółki przejmowanej BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. przysługują Spółce BAUMA S.A., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BAUMA S.A. oraz bez wydania jej akcji wspólnikom spółki BAUMA Inwestycje Sp. z o.o. Zmianie nie ulegną także żadne postanowienia statutu spółki przejmującej BAUMA S.A. §4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. Plan połączenia stanowiący załącznik nr 1 do powyższej uchwały, spółka BAUMA S.A. opublikowała w Raporcie bieżącym nr 82/2003 z dnia 07 października 2003 r. Data sporządzenia raportu: 18-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ