Bauma <BAUA.WA> REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BAUMA S.A.

Bauma <BAUA.WA> REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BAUMA S.A. REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BAUMA S.A. Raport bieżący nr 04/2004 Zarząd BAUMA S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o dokonaniu wpisu z dniem 30.01.2004 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki BAUMA S.A. o kwotę 930.000,00 zł do kwoty 9.781.264,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku zamiany 186 obligacji zamiennych serii A na 465.000 akcji zwykłych serii F o wartości 2,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 930.000,00 zł. Zamiana obligacji nastąpiła w wyniku złożonych w grudniu 2003 r. przez Obligatariuszy "Oświadczeń o zamianie obligacji na akcje oraz o objęciu akcji serii F BAUMA S.A." Akcje powyższe z dniem 19 grudnia 2003 r. zostały dopuszczone do publicznego obrotu, o czym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 89/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia kapitału wraz z liczbą głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji przedstawia się następująco: Ilość akcji Głosy na WZA % głosów Kozłowski Andrzej 347.350 1.513.890 17,09% Goetz Krzysztof 337.408 1.464,020 16,52% Koźmiński Zbigniew 320.000 1.421.592 16,04% Borkowski Bolesław 190.082 765.338 8,64% Polish Private Equity Fund I 503.902 503,902 5,69% Polish Private Equity Fund II 497.326 497.326 5,61% Polish Enterprise Fund 1.761.738 1.761.738 19,88% Free float 932.826 932.826 10,53% Razem 4.890.632 8.860.632 100,00% Data sporządzenia raportu: 06-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ