Beef-San <BSAN.WA> Raport. Nr. 33 Uchwały NWZA Beef-San S.A.

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
opublikowano: 09-11-2002, 13:51

RAPORT. NR. 33 UCHWAŁY NWZA BEEF-SAN S.A.

Poniżej zamieszcza się uchwały podjęte prze NWZA Beef-San w dniu 2002-11-08

U C H W A Ł A NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF -SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU

Z DNIA 8 LISTOPADA 2002 R.

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie, po analizie bilansu sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 lipca 2002r stwierdza, że strata w wysokości 3.715.348,70 zł wykazana w bilansie przewyższa sumę kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2 Walne Zgromadzenie, mając na uwadze kierunki działań zawarte w programie naprawczym przygotowanym przez Zarząd Spółki, obejmującym restrukturyzację własnościową, finansową oraz operacyjną Spółki postanawia, że Spółka będzie nadal istniała.

§ 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje: 1. Zarząd Spółki do: a) przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki we wszystkich obszarach wskazanych w programie naprawczym, b) skoncentrowania działalności operacyjnej na uboju oraz rozwinięciu kanałów dystrybucyjnych. 2. Radę Nadzorczą do poszukiwania dla Spółki branżowego inwestora strategicznego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU

Z DNIA LISTOPADA 2002 R.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Pana : Jerzego Gabrielczyka

Piotra Jasilkowskiego

Mariana Biernackiego

Tadeusza Buksowicza

...................................... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

W/w osoby oswołano na ich wniosek bez podania przyczyny .

U C H W A Ł A NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU

Z DNIA LISTOPADA 2002 R.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana : Marcina Kołtuna

Andrzeja Staronia

Marcina Wojciechowskiego

Lesława Wojtasa

......................... do rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Poniżej załącza się życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej . -----------------------------------------------------------------------------------------------

Imię Andrzej

Nazwisko STARON

Data urodzenia 03.11.1951r

Wiek 51 lat

Wykształcenie średnie techniczne ukończone Technikum Mechaniczne w Chorzowie

Kwalifikacje technik automatyk

Specjalizacja automatyka

Przebieg pracy zawodowej 1970-1989- Zakłady Chemiczne "Hajduki" w Chorzowie

stanowisko- główny mechanik 1989-1998- Zakłady Mięsne w Zabrzu

1989-1994 stanowisko- główny mechanik

1994-1998 stanowisko- z-ca dyrektora ds.

handlowych

1998-1999-Śląsk Pol Sp. z o.o. w Katowicach

stanowisko- wice prezes

1999-2000- Zakłady Mięsne "Maćko" Sp. z o.o. w Zabrzu

stanowisko- prezes zarządu spółki 2000-...............Zakłady Mięsne Mysłowice "Mysław" Sp. z o.o. w Mysłowicach stanowisko: dyrektor zakładu

Nie prowadzę innej działalności gospodarczej, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ( na podstawie ustawy o KRS) nie figuruję

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Imię Marcin

Nazwisko KOŁTUN

Data urodzenia 21.01.1971r

Wiek 31 lat

Wykształcenie wyższe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Kwalifikacje mgr ekonomii

Specjalizacja rachunkowość

Przebieg pracy zawodowej 01.06.1995-30.09.1996- Polsin-Karbid Sp. Z o.o. w Chorzowie stanowisko- specjalista ds. finansowych

01.10.1996-.................- Firma Mięsno-Wędliniarska "Ajpi"

w Siemianowicach Śląskich 01.10.1996-30.11.1997- stanowisko-specjalista ds. analiz

finansowych 01.12.1997-31.08.2002- stanowisko- główny księgowy 01.09.2002-....................stanowisko- dyrektor ds. finansowych

01.09.2002-...............Zakłady Mięsne Mysłowice "Mysław" Sp. z o.o. w Mysłowicach stanowisko: dyrektor ds. finansowych

Nie prowadzę innej działalności gospodarczej, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ( na podstawie ustawy o KRS) nie figuruję

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko: Marcin Wojciechowski Data urodzenia: 03.01.1969. Wykształce: Wyższe Tytuł: Ekonom(Magister ekonomii)

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym Kariera w Budapeszcie, wydział: handel zagraniczny zawodowa: 1992-1993 firma OHAG - spec.ds.exportu

1993-1995 firma PCA Budafok - spec.ds.

exportu

1995-1999 firma SaGa-Foods

- kierownik ds.export-import - zastępca dyr. ds handlowych

2000 - firma Abakus

- prezes zarządu

---------------------------------------------------------------------------------------------------- CURRICULUM VITAE

DANE PERSONALNE

LESŁAW JAN WOJTAS

Adres zamieszkania; 38-500 Sanok Ul. I Armii Wojska Polskiego 10/16 Adres do korespondencji; jw.

Telefon: 0 600 310 572

0 13 (prefix) 46 45 000

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE;

02.1994 - do nadal Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Prezes Zarządu 07.1989 - 02.1994 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Z-ca Dyr. Banku 02.1977 - 07.1987 Naczelnik Gminy Tyrawa Wołoska woj. krośnieńskie 05.1975 - 02.1977 Sekretarz Biura Urząd Gminy Sanok 07.1974 - 06.1975 Przewodniczący ZSMW Zarząd Miejsko - Gminny w Sanoku 07.1974 - 06.1975 Przewodniczący Zarząd Wojewódzki FSZ MP w Krośnie 05.1974 - 07.1974 Starszy referent WZGS w Krośnie Zakład Handlu w Sanoku 04.1972 - 04.1974 zasadnicza służba wojskowa 01.1972 - 04.1972 Sekretarz Biura Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mrzygłodzie 10.1970 - 01.1972 Instruktor Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Sanoku 01.1970 - 01.1972 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku - staż

WYKSZTAŁCENIE; 1964-1969 Technikum Ekonomiczne w Sanoku Technik Ekonomista 1975-1980 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wyższe Zawodowe 1987-1989 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wyższe Magisterskie

KURSY I SZKOLENIA

- seminarium "Charakterystyka stosunków pracy po nowelizacji Kodeksu pracy" - szkolenie " Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" - 2001r. - szkolenie dla członków Zarządów Banków Spółdzielczych - 2000r. - seminarium na temat "Kształcenie zdolności przywódczych - lider optymalny" - 2000r. - szkolenie na temat Marketingu w Bankowości Spółdzielczej w Holandii - 1999r. - szkolenie na temat "Zabezpieczenie pomieszczeń bankowych i transportu wartości pieniężnych w świetle nowych uregulowań prawnych" - 1999r. - szkolenie na temat "Konsolidacja" - 1998r. - szkolenie dla kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych w zakresie marketingu i obsługi klienta zgodnie ze standardami Unii Europejskiej - 1998r. - szkoleniu w zakresie marketingu i obsługi klienta zgodnie ze standardami Unii Europejskiej 1998r. - szkolenie na temat "Model planowania finansowego" - 1998r. - szkolenie na temat " Współpraca banku spółdzielczego z podmiotami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie" - 1998r.

DODATKOWE INFORMACJE

1993 - 1995 Członek Rady Nadzorczej PPKS w Sanoku 07.2001 - do nadal Członek Rady Nadzorczej SPGM w Sanoku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Data sporządzenia raportu: 09-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu