Czytasz dzięki

Belgijski Tydzień po raz pierwszy w wersji online

  • Materiał partnera
opublikowano: 05-11-2020, 17:39

22. edycja Dni Belgijskich (Belgian Days) odbędzie się w dniach 13–19 listopada 2020 r.

Dni Belgijskie są inicjatywą Belgijskiej Izby Gospodarczej, reprezentującej belgijski biznes, który ma niezwykle silną pozycję w Polsce. Wydarzenie jest organizowane przez Belgijską Izbę Gospodarczą (Belgian Business Chamber) we współpracy z Ambasadą Królestwa Belgii oraz przedstawicielstwami agencji promujących inwestycje i handel jednostek federalnych Belgii.

22. Edycja Dni Belgijskich odbędzie się przede wszystkim w formule online — zapowiada Luc Jacobs, ambasador Belgii.
22. Edycja Dni Belgijskich odbędzie się przede wszystkim w formule online — zapowiada Luc Jacobs, ambasador Belgii.

Dni Belgijskie to wyjątkowa okazja do wspierania belgijsko-polskich relacji biznesowych. Program jest bogaty w wydarzenia biznesowe i ma na celu zaprezentowanie belgijskiego know-how, „otwarcie drzwi” dla nowych kontaktów oraz zidentyfikowanie nowych możliwości współpracy.

W sytuacji pandemii COVID-19 Belgijska Izba Gospodarcza przygotowuje po raz pierwszy Dni Belgijskie w wersji online.

– Pomimo pandemii korona¬wirusa belgijskie środowisko biznesowe w Polsce wyka¬zuje niezwykłą elastyczność i umiejętność przystosowania się do aktualnej sytuacji. Dlatego 22. edycja Dni Belgijskich odbędzie się mimo wszystko. Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia dotyczące organizacji wydarzeń i spotkań, będziemy stawiać przede wszystkim na formułę online — zapowiada Luc Jacobs, ambasador Belgii.

Dzień Króla Belgii (15 listopada) tradycyjnie inauguruje uroczyście Dni Belgijskie. W tym roku zamiast klasycznego przyjęcia rozdane zostaną paczki z belgijskimi specjałami. Od 13 listopada Pałac Mniszchów przy ul. Senatorskiej, będący siedzibą Ambasady Belgii, rozświetli się w kolorze belgijskich barw narodowych. Aby wesprzeć najbliższych sąsiadów ambasady (ul. Antoniego Corazziego) w trudnych chwilach covidowej izolacji, tego samego wieczoru odbędzie się balkonowy koncert z muzyką saksofonową na żywo.

Belgian Business E-Mixer (Belgijski E-Mikser Biznesowy) po raz pierwszy w historii Dni Belgijskich odbędzie się w wersji online (16 listopada). Znaczna część wydarzenia będzie poświęcona działaniom w obszarze Karty Różnorodności i inspirującej roli, jaką kobiety odgrywają w środowisku biznesowym. Wydarzenie internetowe będzie miało formę konferencyjno-warsztatową.

Natomiast 17 listopada podczas konferencji dotyczącej e-zdrowia zorganizowanej przez Brukselską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości Hub.Brussels we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Telemedycyny i Belgijską Izbą Gospodarczą, uczestnicy będą mieli okazję poznać inkubator przedsiębiorczości E-Health Valley (Dolinę E-Zdrowia) oraz opracowane przez niego innowacyjne rozwiązania.

Na konferencji „From Virtual to Real Estate”, która odbędzie się 18 listopada, eksperci czołowych firm działających na polskim rynku w sektorze nieruchomości przybliżą zagadnienia związane z cyfrową transformacją w branży budowlanej i sektorze real estate oraz opowiedzą o najnowszych trendach w dziedzinie nieruchomości.

BBC Business Women Club zaprasza z kolei na śniadanie biznesowe online 19 listopada. Spotkanie dedykowane jest ambitnym i przedsiębiorczym kobietom działającym w sferze biznesu międzynarodowego. Panie będą miały okazję uczestniczenia w interaktywnych warsztatach z budowania wizerunku i komunikacji, które stanowią nieodłączny element w rozwoju kariery.

Ostatnim punktem belgijskiego tygodnia będzie uhonorowanie członków Belgijskiej Izby Gospodarczej coroczną nagrodą będącą wyrazem uznania dla ich działalności na polskim rynku. Aktywność zwycięskiej firmy powinna korespondować z wizją oraz celami działalności Belgijskiej Izby Gospodarczej. Laureaci tegorocznego konkursu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej Belgijskiej Izby Gospodarczej (www.belgium.pl), a także w mediach społecznościowych (LinkedIn, Instagram oraz Facebook).

Trzy dekady intensywnej współpracy gospodarczej

Z analizy Belgijskiej Agencji Handlu Zagranicznego za pierwsze półrocze 2020 r. wynika, że Polska plasuje się na dziewiątym miejscu wśród krajów, z którymi gospodarczo współpracuje Belgia. W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyspieszenie napływu kapitału belgijskiego na rynek polski. W Polsce zarejestrowanych jest 657 firm z udziałem kapitału belgijskiego. Wśród inwestorów belgijskich najwięcej jest firm małych i średnich. Przedsiębiorstwa te inwestują głównie w sektorach: nieruchomości, finansowo-ubezpieczeniowym, energetycznym, spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług komunalnych.

Według danych GUS za 2019 r. Belgia zajmowała 11. miejsce wśród partnerów handlowych Polski pod względem wartości obrotów towarowych (2,3 proc. udziału w obrotach handlowych), w tym 13. miejsce w eksporcie (2,3 proc. udziału w eksporcie polskim ogółem) i 10. miejsce w imporcie (2,3 proc. udziału w imporcie polskim ogółem). Charakterystyczną cechą polsko-belgijskiej wymiany handlowej jest jej silna koncentracja na regionie Flandrii. Z Flandrią jest realizowanych około 85 proc. łącznych obrotów między Polską i Belgią, na Walonię przypada 13 proc., natomiast na stołeczny region Brukseli – 2 proc.

W 2019 r. polski eksport do Belgii wzrósł o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem 2018 i stanowił niemal 5,5 mld EUR. Z kolei import z Belgii zmalał o niecałe 6 proc. i ostatecznie wyniósł 5,342 mld EUR. Łącznie obroty towarowe nieznacznie zmalały w porównaniu z 2018 r. (o 0,9 proc.) i wyniosły 10,828 mld EUR. Dotychczas najwyższy wskaźnik wymiany handlowej odnotowano w 2018 r. – wówczas polsko-belgijskie obroty towarowe wyniosły niemal 11 mld EUR. Pomimo kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 w okresie od stycznia do lipca 2020 r. polski eksport do Belgii zmalał jedynie o 8 proc. w porównaniu analogicznym okresem w 2019 r. Z kolei polski import zmniejszył się o niecałe 13 proc.

Skumulowane inwestycje belgijskie w Polsce na koniec 2019 r. wyniosły 6,9 mld EUR (na koniec 2018 r. – 6,344 mld EUR), natomiast Polska odnotowała napływ inwestycji z Belgii w wysokości 712 mln EUR (na koniec 2018 r. – 175 mln EUR). Tym samym Belgia – po raz kolejny – znalazła się na dziewiątym miejscu wśród zagranicznych inwestorów w Polsce. Łącznie dochody belgijskich inwestorów z tytułu kapitału zainwestowanego w Polsce w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 r. wyniosły 408,4 mln EUR (na koniec 2018 r. – 265 mln EUR).

Na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce z lutego 2019 r., opracowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, znajdują się 54 firmy z kapitałem belgijskim. Do najbardziej znanych belgijskich firm inwestujących w Polsce należą: Vlassenroot, Solvay, SEA-Invest (m.in. inwestycja w Porcie Północnym i Rudoporcie w Gdańsku), Ghelamco (m.in. budowa Warsaw Spire), Umicore (inwestycja w Nysie), CFE Polska czy Reynaers. Do ważniejszych belgijskich inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnich latach należą: budowa centrum logistycznego Korczowa Logistic Park i budowa centrum usług BPO – Euroclear Bank w Krakowie.

Ważną rolę w promowaniu relacji gospodarczych polsko-belgijskich odgrywa Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie oraz przedstawicielstwa gospodarcze i handlowe trzech regionów belgijskich, a mianowicie: Walonii, Flandrii oraz regionu miasta Brukseli. Prężnie działa również Belgijska Izba Gospodarcza, która powstała w 1992 r. jako nieformalny klub, w którym belgijscy przedsiębiorcy i ich rodziny mogli się spotykać i dzielić doświadczeniami.

Obecnie Belgijska Izba Gospodarcza zrzesza dużą liczbę firm belgijskich działających w Polsce. Jej członkami mogą również zostać inne przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem stosunków biznesowych z partnerami belgijskimi. Misją Belgijskiej Izby Gospodarczej jest przede wszystkim budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce.

Głównym obszarem zainteresowania Izby jest sektor rynku nieruchomości. Belgijski przemysł budowlany pozostaje jednym z najbardziej wpływowych w Europie. Belgia ma ponad 75 tys. zarejestrowanych firm (głównie małych i średnich przedsiębiorstw) operujących w sektorze budownictwa, co stanowi 10 proc. całej działalności gospodarczej w kraju. W ciągu ostatnich kilkunastu lat można było także zaobserwować dynamiczny rozwój i wzmożoną aktywność belgijskich firm na polskim rynku budowlanym w każdym jego segmencie – począwszy od nieruchomości mieszkalnych, po lokale użytkowe, biura, na nieruchomościach komercyjnych kończąc. Do czołowych belgijskich graczy w branży należy zaliczyć: BPI Polska Development, CFE Polska, Dekkers Polska, Democo Polska, Ghelamco Polska, ILD, Matexi Polska, OKRE Development, Seco Polska – firmy, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju krajobrazu urbanistycznego nie tylko w Warszawie, lecz także w całej Polsce.

Partnerzy wydarzenia

Rynek nie lubi bezruchu

Wyróżników mógłbym wymienić wiele, jednak najważniejszym są ludzie i koncentracja na obranej strategii. Mamy świetny zespół, bez którego sukces byłby niemożliwy. Obecnie składa się on z niemal 200 pracowników, z czego 41 proc. stanowią kobiety. Strategią firmy jest hasło „Together We KISS Better”. Prawdziwy sukces, dzięki partnerstwu („together”) z klientami i podwykonawcami, jest wspólnym sukcesem wszystkich zaangażowanych stron. Koncentrujemy się na ludziach („we”), ponieważ to ludzie realizują projekty. W CFE zachowywana jest prostota („Keep It Simple and Standarized”), a eliminowane to, co nie stanowi wartości dodanej dla klienta (filozofia lean). Firma stawia na nieustanne doskonalenie pracowników oraz realizowanych projektów („better”).

Tak, to przykład prawdziwego partnerstwa z naszym klientem. Będziemy współpracować przy realizacji wszystkich inwestycji Majaland w Polsce.

Przez 24 lata wybudowaliśmy w sumie 112 obiektów przemysłowych, hotelowych, mieszkaniowych i handlowych na terenie całej Polski. Ważnym wyróżnieniem było uzyskanie dla inwestycji Riverview pierwszego miejsca w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Ta sama inwestycja zdobyła też I miejsce w konkursie „Bezpieczna budowa 2019”. Stawiamy na zielone rozwiązania, stąd nasze motto „Together We Go Green”. Podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: tylko niektóre z nich to własna pasieka na dachu biurowca Greenwings w Warszawie, utylizacja odpadów pozostałych po betonowych pracach na budowie czy całkowita rezygnacja z plastiku. Warto podkreślić, że wszystkie realizowane przez nas inwestycje kwalifikowane do certyfikatu BREEAM pomyślnie przeszły proces certyfikacji, z czego aż trzy certyfikaty przyznano centrom logistycznym realizowanym dla Panattoni Development Europe, firmy bardzo skoncentrowanej na zielonych rozwiązaniach.

Nowoczesne obiekty w całej Europie

Immobel to największy notowany na giełdzie deweloper w Belgii. Grupa, która powstała w 1863 r., tworzy wysokiej jakości ponadczasową tkankę miejską, której celem jest pozytywny wpływ na sposób życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Specjalnością Immobel są również budynki mieszkalne. Dzięki wartości rynkowej, ponad 650 mln EUR oraz portfolio projektów o powierzchni ponad 1,2 mln mkw. zrealizowanych w sześciu krajach (Belgia, Wielkie Księstwo Luksemburga, Polska, Francja, Hiszpania, Niemcy) Immobel zajmuje czołową pozycję na europejskim rynku nieruchomości.

Immobel Polska wykorzystuje zdobytą wiedzę do realizacji ambitnych i nowoczesnych projektów. Posiada portfolio projektów realizowanych na dużą skalę, docenianych za wysokiej jakości architekturę oraz funkcjonalność: Central Point i CEDET w Warszawie czy Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku – laureat nagrody MIPIM 2020 w kategorii „Najlepszy projekt miejski”.

Grupa dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miast. Ponadto częściowo wykorzystuje swoje dochody do wspierania inicjatyw społecznych w zakresie zdrowia, kultury i integracji społecznej.

W całej Europie Immobel zatrudnia około 200 osób.

Budowanie z myślą o ludziach i środowisku

Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Firma działa w Polsce od prawie 30 lat. Jej flagową inwestycją jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim, uznany za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym konkursie MIPIM Awards 2017. W tym roku oddała do użytku swój największy dotychczas projekt – kompleks The Warsaw HUB, łączący funkcje biurowe, handlowe i hotelowe. W przyszłym roku Ghelamco ukończy wieżowiec Warsaw UNIT.

Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie wdraża pionierskie projekty innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie budynków i wyznacza kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. To właśnie belgijska firma odkryła potencjał Mokotowa, wprowadziła do Polski koncepcję parku biznesowego i jako pierwsza certyfikowała budynki biurowe w prestiżowym systemie BREEAM – firma ma w swoim portfolio już 10 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni ponad 330 tys. mkw. Ghelamco także jako pierwszy spośród deweloperów dostrzegł potencjał Woli – lokalizacji, w której powstaje obecnie nowe biznesowe serce stolicy.

Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej. Firma realizuje projekty na rzecz rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary wartościowe dla miasta, jak plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć miastotwórcze inicjatywy, Ghelamco powołała do życia Fundację Sztuka w Mieście, której celem jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne czy ambientowe dla lokalnych społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione wieloma nagrodami, m.in. siedemnastokrotnie tytułem Dewelopera Roku w Polsce.

Biznes zbawienny dla środowiska

Umicore jest globalną grupą zajmującą się technologią materiałową i recyklingiem. Koncentrujemy się na obszarach zastosowań, w których nasza wiedza w dziedzinie materiałoznawstwa, chemii i metalurgii odgrywa ważną rolę. Redukujemy szkodliwe emisje, zasilamy pojazdy i technologie przyszłości oraz nadajemy nowe życie zużytym metalom. Nasze materiały i usługi zapewniają zrównoważone rozwiązania w zakresie ekologicznego transportu i recyklingu. Nasz nadrzędny cel opiera się na opracowaniu, produkowaniu i recyklingu materiałów w sposób, który nawiązuje do naszej misji: tworzenia materiałów dla lepszego życia.

Nasze nieustanne zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe oraz możliwości produkcyjne podkreślają dążenie do bycia światowym liderem w dziedzinie materiałów stosowanych w ekologicznym transporcie. Jesteśmy unikatowi, oferując technologię materiałową dla wszystkich typów pojazdów.

Nasze zakłady produkcyjne w Polsce przyczyniają się do rozwoju ekologicznego transportu w Europie i poza nią. W Nowej Rudzie produkujemy katalizatory samochodowe, a nasz zakład w Nysie będzie produkować materiały katodowe, decydujące o wydajności akumulatorów w pojazdach elektrycznych. Zakład rozpocznie produkcję w pierwszej połowie 2021 r.

Działalność przemysłowa i handlowa Grupy Umicore, jak również jej działalność badawczo-rozwojowa, są zlokalizowane na całym świecie, aby zapewnić najlepszą obsługę naszej globalnej bazie klientów. W pierwszej połowie 2020 r. Grupa osiągnęła przychody (bez uwzględnienia metali) w wysokości 1,6 mld EUR (obrót w wysokości 10 mld EUR) i obecnie zatrudnia blisko 11 tys. pracowników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane