Bez większych zmian po akcesji

Małgorzata Napiórkowska, Roman Rosiak
17-06-2004, 00:00

Z dniem uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej zmieniły się niektóre przepisy dotyczące procedury uszlachetniania biernego.

Przepisy krajowe, określające zasady korzystania z procedur uszlachetniania, obowiązujące do 30 kwietnia br., w dużej mierze były zgodne z regulacjami wspólnotowymi, jednakże z dniem przystąpienia do UE pojawiło się kilka istotnych zmian.

Istotne zmiany

Wprowadzone zostały m.in.:

- nowe wzory wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania,

- możliwość składania pod pewnymi warunkami wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury w formie elektronicznej,

- możliwość wydania pozwolenia na procedurę z mocą wsteczną, która — co do zasady — ma skutek od dnia złożenia wniosku, jednak w wyjątkowych okolicznościach może ulec przedłużeniu do roku przed złożeniem wniosku.

Inne ważne zmiany, to:

- szczegółowe warunki, tzw. warunki ekonomiczne, udzielania pozwoleń,

- określenie maksymalnego terminu ważności pozwolenia (3 lata).

Zgodnie z art. 145 WKC, w ramach uszlachetniania biernego, poza obszarem celnym UE, można przetwarzać towary wspólnotowe. Umożliwia to obniżenie długu celnego o wartość towarów wywiezionych w ramach procedury.

Pozwolenie wydaje się, co do zasady, na wniosek osoby zlecającej uszlachetnianie. W pozwoleniu określa się środki ustalania, czy produkty kompensacyjne powstały wskutek użycia towarów wywożonych czasowo, lub kontroli, czy spełnione zostały warunki korzystania z systemu standardowej wymiany.

Jeżeli celem procedury jest naprawa, towary wywożone czasowo muszą nadawać się do naprawy, a procedura uszlachetniania biernego nie może służyć poprawie ich parametrów technicznych. Zgodnie z art. 146 WKC z procedury uszlachetniania biernego wyłączone są niektóre towary wspólnotowe, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem cła przywozowego albo z udzieleniem refundacji wywozowych lub innych ulg finansowych stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z całkowitym zwolnieniem od cła.

Warunki ekonomiczne

Jednym z warunków udzielenia pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania jest spełnienie tzw. warunków ekonomicznych. W tym celu przeprowadzane jest badanie, które ma ustalić, czy uszlachetnianie poza UE nie narusza interesów przetwórców unijnych, oraz czy uszlachetnianie w Unii jest niemożliwe z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub z powodu zobowiązań umownych.

Małgorzata Napiórkowska, Roman Rosiak PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Napiórkowska, Roman Rosiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Bez większych zmian po akcesji