Bezpieczeństwo i płynność to dwa filary PZU Sejf+

  • Materiał partnera
opublikowano: 27-09-2018, 22:00

Fundusze mają różne strategie, niektóre konkurują z lokatami, inne są alternatywą względem inwestowania na giełdzie.

Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału oprócz doboru bezpiecznych instrumentów i ochrony kapitału, w odróżnieniu od lokaty bankowej, zapewnia inwestorowi prawo do zbycia udziałów praktycznie w każdej chwili bez utraty wypracowanego zysku. Podstawowym kryterium doboru dłużnych instrumentów finansowych, lądujących w portfelu funduszu, jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej rentowności umożliwiającej ochronę wartości jednostki uczestnictwa w skali roku kalendarzowego. Aktywa dobierane są bezpiecznie. — Głównym naszym celem w Programie Sejf+ z Ochroną Kapitału jest zapewnienie posiadaczowi jednostek uczestnictwa poczucia bezpieczeństwa zarówno w kwestii ryzyka, jakie podejmuje, inwestując w fundusze, jak i bezpieczeństwa płynności tych środków — wyjaśnia Marcin Wlazło, CIO i wiceprezes TFI PZU.

Przewaga obligacji w portfelu

Zdecydowana większość środków jest inwestowana w instrumenty krótkoterminowe lub obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu, odporne na zmiany stóp procentowych.

— Ponad 50 proc. aktywów PZU Sejf+ lokowanych jest w tego typu papiery dłużne emitowane w złotówce. Ryzyko utraty płynności tego typu papierów wartościowych czy niewy płacalności emitenta jest bardzo małe, więc inwestycja jest bardzo stabilna. Skład naszego portfela ma dać klientom poczucie pewności podczas całego czasu trwania inwestycji — mówi Marcin Wlazło.

Uzupełnieniem portfela funduszu są lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Mogą one stanowić nie więcej niż 30 proc. wartości aktywów funduszu. Jednak ten pułap zazwyczaj nie jest osiągany i udział obligacji nieskarbowych mieści się między 10 a 20 proc.

— Obligacje korporacyjne, którymi jesteśmy zainteresowani w PZU Sejf+, można podzielić na dwa rodzaje: emitowane przez tzw. blue chipy i euroobligacje. Blue chipy, czyli spółki bardzo dobrze znane i rozpoznawalne, należące do indeksu WIG20, może nie zapewniają dużego zysku, ale ryzyko niewykupienia tych papierów przez emitenta jest ekstremalnie niskie. Euroobligacje, w które inwestujemy, to również produkty o bardzo niskim ryzyku kredytowym i bardzo płynne, wszystkie zgromadzone papiery możemy sprzedać maksymalnie w kwadrans. Czasami inwestujemy też w listy zastawne, ale tylko dużych polskich banków — mówi Marcin Wlazło.

Na pozostały odsetek składa się gotówka na rachunku, krótkoterminowe depozyty oraz inwestycje w ETF, oparte na rynkach rozwijających się, ale ich udział nie przekracza 2-3 proc.

Niskie koszty obsługi

— Zaletą Programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału jest zarówno możliwość wzięcia udziału w inwestycji, jak i jej zakończenia w każdej chwili bez utraty wypracowanego zysku. Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych, więc klient nie ponosi kosztów wejścia i wyjścia. Dodatkowy wpływ na utrzymanie płynności ma jeszcze to, że nie narzucamy sztywnych okresów rozpoczęcia inwestycji. Można zacząć w każdej chwili, a 13-miesięczny okres inwestycyjny nalicza się indywidualnie. Nowy program można zaś rozpoczynać co miesiąc albo częściej, ponieważ można być uczestnikiem wielu programów równolegle — mówi Marcin Wlazło.

Opłata za zarządzanie wynosi 0,6 proc. w skali roku i jest liczona od średniej wartości netto aktywów w danym roku obrotowym. Wyjście z inwestycji zajmuje około 2 dni, wtedy ekwiwalent likwidowanychjednostek uczestnictwa trafia na konto.

— Korzystamy z globalnych możliwości inwestycyjnych i szybko reagujemy na zmiany na światowych rynkach finansowych, ponieważ zależy nam na uzyskaniu jak najlepszego wyniku z inwestycji. Jednakże bardzo duży nacisk kładziemy na poczucie pewności płynności tej inwestycji, jak i bezpieczeństwa ulokowanego kapitału. W razie słabszych wyników inwestycyjnych, spełniając warunki regulaminu, klient otrzymuje odszkodowanie, rekompensujące stratę — mówi Marcin Wlazło.

 

Okres ochrony kapitału

W Programie PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału cykl inwestycyjny podzielono na 3 osobne okresy, z których każdy trwa 13 miesięcy. Czas na skorzystanie z ubezpieczenia kapitału w przypadku wystąpienia straty finansowej to ostatni, czyli 13. miesiąc każdego okresu. Okienko jest otwarte przez 13, 26 i 39 miesiąc. Jeśli w tym czasie inwestor odsprzedał swoje jednostki, a wartość ich odkupu jest niższa niż wpłacona kwota początkowa, to wtedy finalna wypłata jest powiększona o tę różnicę jako odszkodowanie z powodu wystąpienia straty finansowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Pzu