BIG BG <BIGW.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii A2 Banku Millennium S.A.

Bank Millennium Spółka Akcyjna
15-01-2003, 17:23

WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII A2 BANKU MILLENNIUM S.A.

KOMUNIKAT nr 7/2003

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") przesyła informację o wynikach subskrypcji obligacji serii A2 Banku ("Obligacje Serii A2"), o emisji których Bank informował w Komunikacie nr 82/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 grudnia 2002 r. Data zakończenia subskrypcji: 10 stycznia 2003 r.

2. Data dokonania przydziału: 15 stycznia 2003 r.

3. Subskrypcją było objęte 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) sztuk Obligacji Serii A2, w tym:

(a) w Transzy Małych Inwestorów 357.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk Obligacji Serii A2; (b) w Transzy Dużych Inwestorów 343.000 (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące) sztuk Obligacji Serii A2; (c) w Transzy Kierowanej 600.000 (słownie: sześćset tysięcy ) sztuk Obligacji Serii A2.

Podane powyżej ilości Obligacji Serii A2 oferowanych w poszczególnych transzach uwzględniają przesunięcie pomiędzy transzami, o którym informację przekazano w Komunikacie nr 6/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r.

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach wyniosła:

Zapisy na Obligacje Serii A2 nie były redukowane.

5. W ramach subskrypcji złożono ważne zapisy na 966.010 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) sztuk Obligacji Serii A2, w tym:

(a) w Transzy Małych Inwestorów na 357.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk Obligacji Serii A2; (b) w Transzy Dużych Inwestorów na 220.920 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia) sztuk Obligacji Serii A2; (c) w Transzy Kierowanej na 388.090 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A2.

6. W ramach subskrypcji Obligacji Serii A2 Zarząd Banku przydzielił 966.010 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) sztuk Obligacji Serii A2, w tym:

(a) w Transzy Małych Inwestorów 357.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk Obligacji Serii A2; (b) w Transzy Dużych Inwestorów 220.920 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia) sztuk Obligacji Serii A2; (c) w Transzy Kierowanej 388.090 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A2.

7. Obligacje Serii A2 oferowane w poszczególnych transzach były nabywane w poszczególnych dniach subskrypcji po następujących cenach:

Data złożenia zapisu Transza Małych Transza Dużych Transza Kierowana Inwestorów Inwestorów 23 grudnia 2002 r. 95,919 95,739 95,293 24 grudnia 2002 r. 95,930 95,751 95,306 27 grudnia 2002 r. 95,963 95,785 95,343 30 grudnia 2002 r. 95,996 95,819 95,381 31 grudnia 2002 r. 96,007 95,831 95,394 02 stycznia 2003 r. 96,029 95,854 95,419 03 stycznia 2003 r. 96,040 95,865 95,432 06 stycznia 2003 r. 96,073 95,900 95,469 07 stycznia 2003 r. 96,084 95,911 95,482 08 stycznia 2003 r. 96,095 95,923 95,495 09 stycznia 2003 r. 96,106 95,934 95,507 10 stycznia 2003 r. 96,117 95,945 95,520

8. W ramach subskrypcji ważne zapisy na Obligacje Serii A2 złożyło 2.755 (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) osób, w tym:

(a) w Transzy Małych Inwestorów 2.146 (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści sześć) osób; (b) w Transzy Dużych Inwestorów 362 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwie) osoby; (c) w Transzy Kierowanej 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) osób.

9. W ramach subskrypcji Obligacje Serii A2 przydzielono 2.755 (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) osobom, w tym:

(a) w Transzy Małych Inwestorów 2.146 (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści sześć) osobom; (b) w Transzy Dużych Inwestorów 362 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa) osobom; (c) w Transzy Kierowanej 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) osobom.

10. Bank nie zawierał umów o subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczących Obligacji Serii A2.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii A2 wyniosła 92.519.483,02 zł, (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote, 2 grosze).

12. Emisja Obligacji Serii A2 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów emisji Obligacji Serii A2. Koszty emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji zostaną podane po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.

13. Emisja Obligacji Serii A2 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A2 przypadającego na jedną Obligację Serii A2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji oferowanych w ramach programu obligacji, przypadający na jedną obligację, zostanie podany po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.

Data sporządzenia raportu: 15-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Millennium Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BIG BG &lt;BIGW.WA> Wyniki subskrypcji obligacji serii A2 Banku Millennium S.A.