Błędy w pierwszej pomocy

opublikowano: 29-08-2017, 22:00

Nie wszystkie zakłady pracy są przygotowane do szybkiego ratowania ludzi w nagłych wypadkach. I nie chodzi tylko o brak apteczek

Ponad 4 tys. pracodawców i innych podmiotów skontrolowanych w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) nie przygotowało instrukcji niesienia pierwszej pomocy albo opracowało ją błędnie. Nieco więcej, o ok. 150 firm, nie wyznaczyło pracowników do jej udzielania albo ustanowiło nieodpowiednią ich liczbę, a ponad 3 tys. nie miało niezbędnych do tego środków. Z informacji uzyskanych w Głównym Inspektoracie Pracy (GIP) wynika, że mniej nieprawidłowości zostało odnotowanych u tych pracodawców, u których badano okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, przede wszystkim ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Czynności te były prowadzone w ponad 3,38 tys. zakładów. Brak instrukcji pierwszej pomocy lub ich błędne opracowania stwierdzono w 57 z nich, niewyznaczenie osób do jej udzielania lub niewłaściwą ich liczebność — w 100, a brak odpowiedniego wyposażenia — w 71.

OBOWIĄZEK: Każdy pracodawca musi stworzyć system pierwszej pomocy — zapewnić niezbędne środki, łączność ze służbami ratunkowymi i wyznaczyć pracowników, którzy jej udzielą. Wszystkie te ogniwa muszą być dostosowane m.in. do rodzaju prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia i poziomu zagrożeń.
Zobacz więcej

OBOWIĄZEK: Każdy pracodawca musi stworzyć system pierwszej pomocy — zapewnić niezbędne środki, łączność ze służbami ratunkowymi i wyznaczyć pracowników, którzy jej udzielą. Wszystkie te ogniwa muszą być dostosowane m.in. do rodzaju prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia i poziomu zagrożeń. Fot. Fotolia

Wymagania prawa pracy...

— Mniejsza skala nieprawidłowości wynika głównie z faktu, że zasadniczym obszarem zainteresowania organów PIP podczas kontroli powypadkowych jest łańcuch przyczynowo-skutkowy zdarzenia. Inspektorzy pracy podczas takich kontrolizwracają szczególną uwagę na czynniki środowiska pracy i elementy organizacji pracy, które mogły przyczynić się do wypadku. Organizacja pierwszej pomocy nie ma zasadniczego wpływu na zaistnienie takiego zdarzenia, dlaczego częściej jest przedmiotem kontroli o charakterze profilaktycznym — wyjaśnia Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

Inspekcja przypomina, że zapewnienie sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z Kodeksu pracy. W art. 209[1] par. 1 jest mowa o zagwarantowaniu wspomnianych środków do jej udzielania, wyznaczeniu odpowiedzialnych za nią pracowników, a także o zapewnieniu łączności z zewnętrznymi wyspecjalizowanymi służbamiratunkowymi. W kodeksie zaznaczono, że działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Pracodawca został zobligowany przez kodeks do zapewnienia niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Jakub Chojnicki zwraca uwagę, że obowiązek ten jest nierozerwalnie związany z wymaganiami stawianymi w par. 44 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Sformułowano w nim szczegółowe warunki, jakie ma spełniać w zakładzie pracy system pierwszej pomocy, czyli np. gdzie należy usytuować jej stanowiska i apteczki. Przedstawiciel GIP wyjaśnia, że ich obsługę należy powierzyć wyznaczonym osobom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, zaś wymóg ich przygotowania do tego zadania powinien być zrealizowany przez skierowanie pracowników albo na szkolenia okresowe w dziedzinie BHP, których program ramowy zawiera taką tematykę, albo na dodatkowe, specjalistyczne kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

...i karnego

— Przepisy jasno określają obowiązki pracodawców w zakresie pierwszej pomocy na terenie firmy. Jednak niezwykle istotne jest zadbanie o to, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy znali zasady jej udzielania. A w przypadku wystąpienia zagrożenia potrafili jej udzielić — mówi Łukasz Wawrzyniak, główny specjalista ds. BHP w W&W Consulting. Jak podkreśla, szczególnie w firmach, w których pracownicy są narażeni na czynniki zagrażające bezpieczeństwu, niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad BHP i stosowanie się do regulaminu pracy.

— Gdy dojdzie do wypadku, znajomość tych zasad znacząco zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie. Udzielenie pomocy w pierwszych minutach po wypadku jest bardzo ważne. To właśnie one mają decydujące znaczenie. Trzeba pamiętać, że na podjęcie pierwszych działań mamy od 5 do 7 minut. Po tym czasie, na skutek niedotlenienia, dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń w organizmie — tłumaczy Łukasz Wawrzyniak. Jego zdaniem, niezależnie od statusu zatrudnienia pracownika czy rodzaju wykonywanej pracy, każdy powinien znać podstawowe zasady pierwszej pomocy. Według eksperta, wiąże się to nie tylko ze świadomym podejściem do wagi ludzkiego życia i zdrowia, ale także z obowiązkami, które prawo nakłada na wszystkich. Łukasz Wawrzyniak przywołuje art. 162 par. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, jeśli nie zagraża to jego życiu i zdrowiu.

— Ludzie jednak boją się, że poprzez swoje działania zrobią krzywdę poszkodowanemu. Wolą uniknąć odpowiedzialności i dlatego najczęściej ich działania ograniczają się do wezwania służb specjalistycznych — mówi główny specjalista ds. BHP w W&W Consulting.

Punkty pomocy i apteczki w zakładzie pracy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca powinien zapewnić w szczególności: Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których są wykonywane prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne. Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Liczba, usytuowanie, wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Według GIP nie wyklucza to również możliwości konsultacji w sprawie określenia odpowiedniej liczby wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc — mając na uwadze rodzaj prowadzonej działalności i poziom występujących zagrożeń, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w niesieniu pierwszej pomocy. W punktach tych w widocznych miejscach powinny być wywieszone instrukcje o jej udzielaniu w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych i do tego uprawnionych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Błędy w pierwszej pomocy