BM BPH: inwestor finansowy wzmacnia pozycję mniejszościowych w MP

24-03-2004, 10:52

Informacja:

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że w dniu 23 marca 2004 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ,działającego w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Arka Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, że w wyniku nabycia akcji , na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna znajdowało się w dniu 19 marca 2004 r. 136 946 akcji Spółki Mostostal Płock S.A. co stanowi 6,8473 % kapitału zakładowego Spółki. Z akcji tych przysługuje 136 946 głosów , co stanowi 5,4229% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Komentarz BM BPH PBK:

Dotychczas akcjonariuszami spółki dysponującymi pakietami akcji dającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA spółki był Mostostal Warszawa (49,91%KZ i 49,99% głosów) oraz porozumienie inwestorów indywidualnych (15,3% KZ i 12,12% głosów). Inwestycja FI Arka jest sygnałem z jednej strony oczekiwania poprawy koniunktury w branży budowlanej w efekcie ożywienia w całej gospodarce, z drugiej strony zwiększa szanse na dalszą poprawę relacji pomiędzy spółką, a jej głównym akcjonariuszem Mostostalem Warszawa. Pojawienie się inwestora finansowego umacnia pozycję akcjonariuszy mniejszościowych, skupionych w porozumieniu inwestorów indywidualnych, którzy od lat krytycznie podchodzą do prowadzonej w spółce polityki finansowania spółki dominującej. Mostostal Płock dysponujący od lat znacznymi zasobami wolnych środków finansowych inwestował znaczną ich część w papiery dłużne Mostostalu Warszawa. Na koniec ubiegłego roku inwestycje w krótkoterminowe papiery dłużne Mostostalu Warszawa miały wartość poniżej 13 mln zł w porównaniu do ponad 17 mln zł na koniec 2002r. jednak relacja tych inwestycji do ogółu krótkoterminowych aktywów finansowych wzrosła do ponad 51%. Obecnie spółka zapowiada klika inwestycji kapitałowych mających zdywersyfikować działalność operacyjną spółki, co będzie wiązać się z dalszym zmniejszaniem zaangażowania w papiery Mostostalu Warszawa. Ubiegłoroczne wynik netto spółki był słaby, spółka poniosła stratę w wysokości ponad 4 mln zł. Jednak optymistyczny jest wzrost przychodów po dwuletnim regresie. Na rok bieżący spółka prognozuje dalszy wzrost przychodów. Wzrost przychodów może oznaczać również wzrost rentowności operacyjnej i netto.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BM BPH: inwestor finansowy wzmacnia pozycję mniejszościowych w MP