Boryszew <BORY.WA> ustosunkowanie się Spółki do faktu wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłych...

Boryszew <BORY.WA> ustosunkowanie się Spółki do faktu wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłych... USTOSUNKOWANIE SIĘ SPÓŁKI DO FAKTU WYDANIA POSTANOWIENIA O TYMCZASOWYM ARESZTOWANIU BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI raport bieżący nr 21/2004 Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie informuje, że fakt wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłych członków Zarządu Spółki nie ma wpływu na obecną działalność Spółki, jak również że kwestionowanie prawidłowości uzyskania i wydatkowania stosownych kwot (które to kwestie stanowią podstawę zarzutów dla byłych członków Zarządu Spółki) nie będzie miało wpływu na sytuację finansową Spółki, gdyż kwoty te zostały prawidłowo ujęte w sprawozdaniach finansowych. Sprawozdania te były poddane badaniu przez uprawniony podmiot, a ponadto o prawidłowym wydatkowaniu tych kwot świadczą protokoły kontroli m.in. Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej i Najwyższej Izby Kontroli. Jednakże mając świadomość, że w/w fakt ma związek ze Spółką, Zarząd Spółki uznał za stosowne wyjaśnienie powyższej kwestii. Ponadto Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 12 marca 2004 roku rozpatrując zażalenie obrońców byłych członków Zarządu Boryszew S.A. w przedmiocie zastosowania aresztu tymczasowego, uznał zarzuty obrony za uzasadnione i uchylił tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanych. Ponadto, Sąd Okręgowy oceniając zasadność postawienia podejrzanym zarzutu oszustwa z art. 286 k.k. uznał, iż zarzut ten nie jest zasadny. Sąd dalej wskazał, iż odpowiedzialność za zarzucane podejrzanym czyny można opierać jedynie na art. 76 § 1 kodeksu karnego skarbowego, który to jednak przepis nie uzasadniał stosowania aresztu tymczasowego. Zażalenie obrońców byłych członków Zarządu Spółki bazowało na następujących przesłankach: a) odnośnie zarzutu przeznaczenia prawie 1,0 mln złotych na organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych: Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, pracodawca tj. Boryszew S.A. byłby zobowiązany do dokonania zwrotu 100% kwoty tych środków na zakładowy fundusz rehabilitacji oraz wpłaty na ten fundusz sankcji w wysokości 30% tych środków. Wydatkowanie tych środków było zgodne z Ustawą, nie ma więc podstaw do przedstawienia zarzutów byłym członkom Zarządu Boryszew S.A. O tym, że wydatkowanie tych środków było prawidłowe świadczą wyniki kontroli, m.in. Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, NIK - u. b) odnośnie zarzutu dotyczącego doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 6,6 mln złotych z tytułu zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, nieruchomości, podatku VAT oraz dofinansowania do odsetek od zaciągniętych kredytów w następstwie uzyskania statusu zakładu pracy chronionej w oparciu o decyzje organów państwowych kwestionowanych przez prokuraturę: W okolicznościach, kiedy organy państwowe w 1999 roku w ramach posiadanych ustawowych kompetencji wydały decyzje pozytywne dla Boryszew S.A. zarzuty prokuratury, kwestionujące te decyzje są bezpodstawne. Data sporządzenia raportu: 15-03-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ