BPH oczekuje wzmocniena ceny PKN Orlen

PKN Orlen S.A. planuje emisję obligacji o wartości nie przekraczającej 700 mln zł. Spółka planuje też wprowadzenie do statutu zapisu umożliwiającego emisję obligacji zamiennych. Na koniec ub.r. łączne zadłużenie PKN Orlen S.A. wynosiło 4.996 mln zł., w tym zobowiązania oprocentowane (kredyty bankowe i krótkoterminowe papiery wartościowe) 2.409 mln zł. Plany emisji obligacji świadczą o dywersyfikacji rodzajów zadłużenia, a nie o radykalnym jego zwiększeniu. Wiadomość ta ma neutralny wpływ na wycenę akcji PKN. Istotne znaczenie mają natomiast spekulacje o zakupie 18% akcji PKN przez OMV. Prasowe informacje o zainteresowaniu austriackiego Koncernu zakupem akcji PKN pozytywnie wpływają na notowania. Zmniejsza się bowiem ryzyko przeprowadzenia przez Naftę Polską oferty publicznej po cenie niższej od giełdowej, dodatkowo pozyskanie OMV jako inwestora dla PKN otwiera drogę do konsolidacji sektora paliwowego w Europie Środkowo–Wschodniej. OMV jest już inwestorem mniejszościowym węgierskiego MOL, który posiada pakiet akcji słowackiego Slovnaftu oraz jest kandydatem na inwestora w Rafinerii Gdańskiej. Należy jednak pamiętać, że konsekwencja zakupu akcji PKN przez OMV może być transakcja wymiany akcji. Istotnym akcjonariuszem OMV jest austriacka agencja prywatyzacji (posiada 35%), nie wykluczone jest nabycie części lub całości tego pakietu akcji przez PKN. Następnym krokiem może być nawet fuzja obu przedsiębiorstw, dzięki czemu powstałby silny podmiot na rynku Europy Środkowo Wschodniej.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ