BPHPBK <BPHW.WA> Emisja obligacji Banku

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
03-06-2003, 17:01

BPHPBK <BPHW.WA> Emisja obligacji Banku EMISJA OBLIGACJI BANKU
Raport bieżący nr 25/2003
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2003 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji na Okaziciela Serii A11 w ramach Programu Emisji Obligacji.
Wyemitowanych zostanie 2.000.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 zł.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii A11 nastąpi 9 czerwca 2003 roku, natomiast zamknięcie subskrypcji w dniu 27 czerwca 2003 roku.
Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu tj. w dniu 9 czerwca 2004 roku. Oprocentowanie Obligacji jest stałe. Wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 5 czerwca 2003 roku i przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu Ustalenia Prawa do Odsetek tj. w dniu 26 maja 2004 roku.
Obligacje są niezabezpieczone. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji Serii A11 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów, a w następnych dniach okresu subskrypcji Cena Emisyjna jest powiększana o narosłe odsetki.
Pobierana będzie opłata subskrypcyjna wynosząca:
- przy zapisie od 10 do 4.999 Obligacji - 0,85 zł,
- przy zapisie od 5.000 do 9.999 Obligacji - 0,75 zł,
- przy zapisie 10.000 i więcej Obligacji - 0,65 zł
od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A11.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec pierwszego kwartału 2003 roku wyniosła ogółem 37.637 mln zł. Poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8.000.000.000 zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A11 nie przewiduje się istotnych zmian zarówno w strukturze jak i wielkości zobowiązań Banku.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BPHPBK &lt;BPHW.WA&gt; Emisja obligacji Banku