BPHPBK <BPHW.WA> Emisja Obligacji Serii A16

04-12-2003, 17:02

BPHPBK <BPHW.WA> Emisja Obligacji Serii A16 EMISJA OBLIGACJI SERII A16
Raport bieżący nr 98/2003
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 4 grudnia 2003 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji na Okaziciela Serii A16 w ramach Programu Emisji Obligacji.
Wyemitowanych zostanie 1.000.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii A16 nastąpi 8 grudnia 2003 roku, natomiast zamknięcie subskrypcji w dniu 12 grudnia 2003 roku.
Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu tj. w dniu 8 grudnia 2004 roku. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 6,00% w skali jednego roku.
Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu Ustalenia Prawa do Odsetek tj. w dniu 24 listopada 2004 roku.
Bank będzie nabywał Obligacje Serii A16 przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
Obligacje są niezabezpieczone.
Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji Serii A16 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów, a w następnych dniach okresu subskrypcji Cena Emisyjna jest powiększana o narosłe odsetki.
Pobierana będzie opłata subskrypcyjna wynosząca:
- przy zapisie obejmującym od 10 do 1.499 Obligacji - 1,00 zł,
- przy zapisie obejmującym od 1.500 do 2.999 Obligacji - 0,89 zł,
- przy zapisie obejmującym od 3.000 do 4.999 Obligacji - 0,70 zł,
- przy zapisie obejmującym 5.000 i więcej Obligacji - 0,50 zł
od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A16.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec trzeciego kwartału 2003 roku wyniosła ogółem 38.114 mln zł. Poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8.000.000.000 zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A16 nie przewiduje się istotnych zmian zarówno w strukturze jak i wielkości zobowiązań Banku.
Data sporządzenia raportu: 04-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BPHPBK &lt;BPHW.WA&gt; Emisja Obligacji Serii A16