BPHPBK <BPHW.WA> Emisja Obligacji Serii A17

BPHPBK <BPHW.WA> Emisja Obligacji Serii A17 EMISJA OBLIGACJI SERII A17 Raport bieżący nr 102/2003 Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 10 grudnia 2003 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji na Okaziciela Serii A17 w ramach Programu Emisji Obligacji. Wyemitowanych zostanie 2.000.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii A17 nastąpi 15 grudnia 2003 roku, natomiast zamknięcie subskrypcji w dniu 24 grudnia 2003 roku. Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu tj. w dniu 15 grudnia 2004 roku. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 5,25% w skali jednego roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu Ustalenia Prawa do Odsetek tj. w dniu 1 grudnia 2004 roku. Obligacje są niezabezpieczone. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji Serii A17 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów, a w następnych dniach okresu subskrypcji Cena Emisyjna jest powiększana o narosłe odsetki. Pobierana będzie opłata subskrypcyjna wynosząca: - przy zapisie obejmującym od 10 do 499 Obligacji - 0,99 zł, - przy zapisie obejmującym od 500 do 1.999 Obligacji - 0,59 zł, - przy zapisie obejmującym od 2.000 do 4.999 Obligacji - 0,39 zł, od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A17. Przy zapisie obejmującym 5.000 i więcej Obligacji opłata subskrypcyjna nie będzie pobierana. Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec trzeciego kwartału 2003 roku wyniosła ogółem 38.114 mln zł. Poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8.000.000.000 zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A17 nie przewiduje się istotnych zmian zarówno w strukturze jak i wielkości zobowiązań Banku. Data sporządzenia raportu: 10-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ