BPHPBK <BPHW.WA> Zamiar wniesienia aktywów w formie wkładów niepieniężnych

BPHPBK <BPHW.WA> Zamiar wniesienia aktywów w formie wkładów niepieniężnych ZAMIAR WNIESIENIA AKTYWÓW W FORMIE WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH Raport bieżący nr 10/2003 Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, że w ramach kontynuacji procesu konsolidacji działalności leasingowej w Grupie Kapitałowej BPH PBK SA, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Banku, zaakceptowała zamiar wniesienia w formie aportu: - 146.000 akcji imiennych spółki PBK Leasing SA, o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 146.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; - 207 udziałów spółki BA-Creditanstalt-Leasing Poland Sp. z o.o., o wartości nominalnej 11.000 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 207 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Aport ma zostać wniesiony do spółki BPH PBK Leasing SA z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od Banku). Wartość ewidencyjna wnoszonego aportu w księgach Banku (wg stanu na 28.02.2003 r.) wynosi 21.532.139,36 zł w przypadku 100% akcji PBK Leasing S.A. oraz 7.332.166,66 zł (wartość firmy netto) w przypadku 100% udziałów BA-Creditanstalt-Leasing Poland Sp. z o.o., zaś ich wartość w księgach BPH PBK Leasing SA wyniesie 27.653.000 zł. Wartość wnoszonych aktywów została określona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ