Branżowy wyścig po unijne wsparcie

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 15-10-2017, 22:00

Fundusze UE Jeszcze w tym roku w szranki o dotacje z programów sektorowych staną m.in. producenci dronów, firmy stalowe i energetyczne. NCBR przeznaczy na ich projekty w sumie 265 mln zł

W tej perspektywie na programy branżowe z działania 1.2 Programu Inteligentny Rozwój przewidziano aż 874,9 mln EUR. Instrument finansuje duże przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe istotne dla rozwoju branż będących motorami polskiej gospodarki. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które wpisują się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji.

Kolejne sektory z funduszami

Warto podkreślić, że programy sektorowe są odpowiedzią na potrzeby rynku. Lista branż, które mogą liczyć na dotacje, nie jest jeszcze zamknięta. Jak wyglądały do tej pory starania przedstawicieli poszczególnych sektorów o dotacje w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)? Rządowa agencja zapraszała podmioty do składania studiów wykonalności programu branżowego. Chodziło o sporządzenie uzasadnienia, że dany sektor jest „koniem pociągowym” naszej gospodarki i dlatego warto wesprzeć branżowe przedsiębiorstwa już na etapie prac badawczo- -rozwojowych. W tegorocznym konkursie na propozycje programów do NCBR wpłynęło dziewięć studiów (do etapu oceny merytorycznej przeszło osiem) o łącznym budżecie ponad 5 mld zł. To prawie dwa razy więcej niż planowana pula, bo rządowa agencja na programy sektorowe zamierzała przeznaczyć łącznie 2,7 mld zł. Szansę na dotacje ma aż siedem branż. Swoje pomysły zgłosiły m.in. firmy z sektora stoczniowego, kuźnictwa, odlewnictwa, lotnictwa, fotoniki i autobusów elektrycznych. Dotychczas z możliwości ubiegania się o granty skorzystały już m.in. firmy chemiczne, motoryzacyjne i producenci gier wideo. Tegoroczna nowość to InnoNeuroPharm — instrument finansujący przedsięwzięcia farmaceutyczne. Szanse na dotacje dostały również podmioty z sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz recyklingu surowców mineralnych i drewna. Jeszcze w tym roku o wsparcie z programów sektorowych mogą starać się firmy stalowe, energetyczne, a także producenci dronów.

PBSE: wsparcie dla energii

Na początku października rządowa agencja uruchomiła program PBSE. Granty mogą zdobyć przedsiębiorcy z sektora energetycznego, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe istotne dla tej branży. NCBR stawia m.in. na innowacje ekologiczne dotyczące zwiększenia udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Program został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą odpaść z rywalizacji już na początku drogi ubiegania się o dotacje, powinni szczegółowo przeanalizować dokumentację konkursową. Na szczęście nabór został ogłoszony już w sierpniu, dzięki czemu firmy miały dwa miesiące na skrupulatną analizę wymogów. Natomiast wnioski o dofinansowanie będą mogły składać do 1 grudnia. Czego powinny dotyczyć projekty zgłaszane w tym naborze? M.in. zagadnień związanych z energetyką konwencjonalną, odnawialną i sieciami elektroenergetycznymi. Przedsięwzięcia mogą się też odnosić do stworzenia nowych produktów i usług z tego sektora. O dofinansowanie przedsiębiorstwa mogą starać się indywidualnie lub w konsorcjach złożonych co najmniej z dwóch firm. Takie rozwiązanie ułatwi sprawną realizację projektu, bo pozwala na optymalny podział prac badawczych między przedsiębiorcami. Co więcej, w przypadku zawiązania konsorcjum łatwiej będzie wnioskodawcom osiągnąć minimalną wartość projektu na poziomie 2 mln zł. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. To nieco mniej niż w poprzednim naborze PBSE, w którym do podziału między wnioskodawców było 150 mln zł. Ostatecznie spośród 51 projektów wsparcie otrzymało 26, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozdzieliło tylko dwie trzecie przewidzianej puli. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że co do zasady projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto są zobowiązani do zawarcia umów warunkowych z kluczowym dla przedsięwzięcia personelem lub podwykonawcami.

InnoSBZ: dotacje na drony

Od dzisiaj przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mogą starać się o dotacje na prace B+R m.in. nad platformami lądowymi i wodnymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz aplikacjami przemysłowymi. Granty m.in. dla producentów dronów oferuje program InnoSBZ. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zwraca uwagę, że systemy bezzałogowe to dziedzina coraz popularniejsza i bardzo przyciągająca uwagę potencjalnych użytkowników.

— Chcemy jednak, aby już niedługo przyciągały ją przede wszystkim konkretne, praktyczne i profesjonalne rozwiązania, które nie tylko przyjmą się na polskim rynku, ale również za granicą — mówi Jarosław Gowin. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w ubiegłym roku. Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 17 projektów, z czego 12 otrzymało wsparcie. Wśród projektów, które otrzymały wsparcie, były przedsięwzięcia dotyczące stworzenia m.in. bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych czy latającej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania. Nowością jest rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych projektu. Granty sfinansują prace przedwdrożeniowe, w tym m.in. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy i badania rynku. W konkursie mogą startować przedsięwzięcia, których koszty kwalifikowane wynoszą od 2 do 20 mln zł.

Granty na przemysł stalowy

Nie zabraknie również dotacji dla przedsiębiorstw i ich konsorcjów działających w przemyśle stalowym. Strumień unijnego wsparcia w wysokości 95 mln zł popłynie do firm, które stawiają na projekty badawcze, wdrażanie innowacji i rozwiązania ograniczające negatywny wpływ hutnictwa na środowisko naturalne. W tej edycji programu Innostal Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce zachęcić do ubiegania się o granty głównie firmy MSP. To już drugi nabór organizowany przez rządową agencję dla innowatorów z sektora hutniczego. W pierwszym wnioskodawcy otrzymali unijne dofinansowanie na łączną kwotę 134 mln zł. Spośród 21 projektów, które wpłynęły do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aż 20 znalazło się na liście inwestycji rekomendowanych do wsparcia. W naborze na wsparcie mogą liczyć projekty, których wartość kosztów kwalifikowanych wynosi od 2 do 30 mln zł. Co ważne, przedsięwzięcia muszą wpisywać się w obszar tematyczny programu sektorowego. Obejmuje on sześć dziedzin badawczych, w tym m.in. nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania, odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, optymalizację zużycia energii czy innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne. Nowością w konkursie jest możliwość dofinansowania wydatków związanych z pracami przedwdrożeniowymi. Czego mogą one dotyczyć? Wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, a także umożliwiać doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Chodzi m.in. o opracowanie dokumentacji wdrożeniowej i sfinansowanie usług świadczonych przez rzecznika patentowego. Prawie wszystkie firmy, które brały udział w poprzednim naborze, stały się jego beneficjentami. Również w tej edycji konkursu zdobycie dotacji nie powinno stanowić większego problemu — jednak każdy wniosek o dofinansowanie powinien spełnić kryteria wymagane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi m.in. o konieczność udokumentowania, że spółka ma odpowiedni zespół badawczy i zasoby techniczne, które zapewnią jej prawidłową realizację prac B+R. Ponadto istotna jest nowość rezultatów projektu i jego potencjał rynkowy. Pod koniec grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs dotacyjny dla przedsiębiorców z sektora elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych. Nabór z budżetem 150 mln zł rozpocznie się 19 marca 2018 r., a zakończy — 21 maja 2018 r.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane