BRE <BREP.WA> Powołanie Pana Rainera Ottensteina na Członka Zarządu BRE Banku

BRE <BREP.WA> Powołanie Pana Rainera Ottensteina na Członka Zarządu BRE Banku POWOŁANIE PANA RAINERA OTTENSTEINA NA CZŁONKA ZARZĄDU BRE BANKU RB/10/04 Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza BRE Banku uchwałą podjętą 26 stycznia 2004 r. powołała Pana Rainera Ottensteina na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku SA, Dyrektora Banku. Powołanie nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w roku 2004 na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu. Gdyby w terminie, o którym mowa powyżej Pan Rainer Ottenstein nie spełnił wymogów prawa koniecznych do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powołanie następuje z dniem spełnienia ostatniego wymogu prawa koniecznego do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rainer Peter Ottenstein (ur. w 1958 r. w Heidelbergu, Niemcy) w 1984 r. ukończył studia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Mannheim. Od 1984 r. do chwili obecnej zatrudniony w Commerzbank AG. Kierował filią w Geggenau (1987 - 1990), był zatrudniony jako specjalista (1990-1995) z zakresu strategii w Centralnym Sztabie ds. rozwoju i controllingu, a później kierował działem strategii i controllingu koncernu (1995-1998). Od 1999 r. związany z Commerzbank Sucursal en Espańa, początkowo jako członek kierownictwa, a od 2002 r. jako kierownik filii (Madryt i Barcelona) Commerzbanku w Hiszpanii. Zdaniem Zarządu BRE Banku Rainer Ottenstein nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec BRE Banku. Rainer Ottenstein nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Data sporządzenia raportu: 26-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ