BRE <BREP.WA> Program Emisji Euroobligacji - Umowa Subskrypcyjna

BRE <BREP.WA> Program Emisji Euroobligacji - Umowa Subskrypcyjna PROGRAM EMISJI EUROOBLIGACJI - UMOWA SUBSKRYPCYJNA RB/154/03 Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 30 października 2003 r. BRE Bank SA, jako gwarant wykupu Euroobligacji oraz spółka BRE Finance France (podmiot zależny od BRE Banku) jako emitent Euroobligacji, zawarli z Commerzbankiem AG (podmiotem dominującym względem BRE Banku) i Dresdner Bank AG jako Lead Managerami oraz z Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Standard Bank Londyn Limited i WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank EG, jako Managerami, Umowę Subskrypcyjną, na mocy której BRE Finance France S.A. wyemituje - na podstawie Programu Emisji Euroobligacji (EMTN Program) z dnia 24 lipca 2003 r. - obligacje na kwotę 200 mln EURO (931.440.000 zł według średniego kursu NBP z 30 października 2003 r.). Ww. obligacje będą obligacjami o terminie zapadalności w 2006 r. i kuponie opartym na 3-miesięcznym Liborze plus 0,35%, z gwarancją wykupu BRE Banku. Lead Managerowie i Managerowie obejmą wyemitowane obligacje w dniu 3 listopada 2003 r. (lub innym dniu, lecz nie później niż 17 listopada 2003 r.). Łączne wynagrodzenie Lead Managerów i Managerów wyniesie 0,15% od wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Obligacje będą wprowadzone do obrotu na giełdzie w Luxemburgu. Wartość ww. Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych BRE Banku SA. O umowach Programu Emisji Euroobligacji BRE Bank informował w raporcie z 25 lipca 2003 r., a o zamiarze emisji przez spółkę BRE Finance France pierwszej transzy Euroobligacji w raporcie bieżącym z 22 października 2003 r. Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ