BRE <BREP.WA> Zamiar emisji obligacji

Piotr Wiśniewski, Robert Kurowski
29-09-2003, 10:29

BRE <BREP.WA> Zamiar emisji obligacji ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI
RB/123/03
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 25 września 2003 r. podjął uchwałę w sprawie programu emisji obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji emitowanych w ramach tego programu.
W ramach programu Bank wyemituje w seriach obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż równowartość 3.000.000.000 zł.
Wartość nominalna obligacji emitowanych w poszczególnych seriach może być wyrażona w złotych, EUR, USD lub CHF. Wartość nominalna obligacji poszczególnych serii oraz łączna wartość nominalna emisji wszystkich serii obligacji nominowanych w walutach innych niż złote będą przeliczane na złote według średniego kursu dla tej waluty, ustalonego przez NBP w dniu podjęcia decyzji o emisji obligacji danej serii.
Wszystkie obligacje emitowane w ramach danej serii będą mieć takie same cechy, prawa i obowiązki.
Termin wykupu obligacji w ramach poszczególnych serii będzie nie dłuższy niż 20 lat od daty emisji obligacji danej serii.
Obligacje emitowane w ramach programu będą papierami wartościowymi:
- nie mającymi formy dokumentu,
- na okaziciela,
- o oprocentowaniu stałym, zmiennym ( w tym indeksowanym) lub obligacjami nie uprawniającymi do wypłaty odsetek (zerokuponowe), przy czym dopuszcza się również oferowanie obligacji oprocentowanych z dyskontem,
- niezabezpieczonymi,
- z którymi nie będzie związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych, ani żadne uprzywilejowanie,
- uprawniającymi do świadczeń pieniężnych lub / i niepieniężnych (świadczenia niepieniężne będą każdorazowo ustalane w prospektach serii).
Celem emisji obligacji w ramach programu będzie pozyskanie środków na finansowanie działalności bieżącej BRE Banku.
BRE Bank SA postanawia do końca br. zwrócić się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z wnioskiem o dopuszczenie do publicznego obrotu wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu. Obligacje mogą być dopuszczone do obrotu na rynku urzędowym lub nieurzędowym.
Emisje obligacji w ramach programu mogą zostać zrealizowane (przeprowadzone) w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia uzyskania zgody KPWiG na wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną każdorazowo przedstawione w prospektach emisyjnych każdej serii obligacji.
Łączna wartość planowanej emisji obligacji stanowi około 182% wartości kapitałów własnych BRE Banku SA.
Łączna wartość planowanej emisji obligacji oraz innych uprzednio wyemitowanych przez BRE Bank SA i nieumorzonych obligacji wynosi ok. 252% wartości kapitałów własnych BRE Banku (przy przeliczeniu wartości obligacji z euro na złote po kursie NBP z dnia 25 września 2003 r.).
Data sporządzenia raportu: 26-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Wiśniewski, Robert Kurowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / BRE &lt;BREP.WA&gt; Zamiar emisji obligacji